Slider

Sponsoring w instytucjach kultury

21 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Instytucje kultury coraz częściej poszukują dodatkowych funduszy zewnętrznych na realizowane przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne wśród podmiotów komercyjnych budując w ten sposób współpracę biznesu ze sferą kultury.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie podczas którego przedstawimy Państwu zasady i możliwości efektywnego pozyskiwania funduszy na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne od podmiotów komercyjnych oraz zaprezentujemy przykłady i „dobre praktyki” w tym zakresie.  

ADRESACI:

 • Kadra zarządzająca i pracownicy instytucji kultury,
 • Pracownicy organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą,
 • Pracownicy uczelni artystycznych,
 • Artyści oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Sponsoring – w Polsce, Europie, na świecie.
 2. Sponsoring w instytucjach kultury – przykłady.
 3. Jak zdobyć sponsora? Zasady, zadania sponsora i sponsorowanego, tworzenie oferty, listu przewodniego, opieka nad sponsorem.
 4. Projektowanie wydarzenia – stworzenie listy potencjalnych sponsorów, propozycje niestandardowych świadczeń, konstrukcja oferty, rozmowa ze sponsorem, etc.
 5. Umowa sponsoringowa, partnerska, barterowa.
 6. Pytania i odpowiedzi.
 7. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Uzyskanie praktycznych informacji na temat możliwości pozyskania funduszy od podmiotów komercyjnych na przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.
 • Poznanie zasad pisania aplikacji (oferta, list przewodni).
 • Uzyskanie praktycznych informacji na temat sporządzania umowy sponsorskiej, partnerskiej, barterowej.
 • Wymiana doświadczeń i możliwość konsultacji z trenerem kwestii dot. sponsoringu.

PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu animacji kultury i zarządzania kulturą, doświadczony pracownik instytucji kultury. Trenerka, autorka i współautorka wielu programów szkoleniowych z zakresu sponsoringu w instytucjach kultury. Specjalistka ds. programów i projektów z obszaru kultury oraz pozyskiwania funduszy w sektorze kultury. Praktyk w prezentowanej dziedzinie.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 30.04.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów