Slider

Służebność przesyłu i podziały nieruchomości

Data i miejsce: 12 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 5 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych, wszystkie osoby zainteresowane tematyką służebności przesyłu.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie bieżącej problematyki związanej
z służebnością przesyłu oraz podziałem nieruchomości.

Prowadzący: prawnik, specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego
z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie. Wspólnik Kancelarii prawnej i obrotu nieruchomościami, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości.

Program:

 • Pojęcie, podział i rodzaje służebności występujących w systemie prawa polskiego, a nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzająca instytucję służebności przesyłu
 • Służebności gruntowe – służebność przesyłu jako podstawa prawna do ingerencji we własność nieruchomości dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie dostarczania i przesyłu mediów
 • Podstawowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla właściciela nieruchomości, na podstawie przyjętych metod wyceny nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki służebności przesyłu
 • Uchybienia i błędy popełniane przez rzeczoznawców majątkowych przy określeniu wynagrodzenia
  za ustanowienie służebności przesyłu – przykłady zarzutów do opinii rzeczoznawców zgłaszane przez uczestników postępowań sądowych
 • Zasady prowadzenia negocjacji z podmiotem gospodarczym oraz właściwe określenie zakresu ustanawianej służebności przesyłu w akcie notarialnym wraz z załącznikami do aktu notarialnego
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu służebności przesyłu, a realne możliwości uzyskania odszkodowania i wynagrodzenia oraz jego wysokość za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
 • Zasady i tryb prowadzenia podziałów nieruchomości w systemie prawa polskiego -ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. i akty wykonawcze do ustawy
 • Szczególne zasady prowadzenia podziałów nieruchomości na podstawie spec ustawy drogowej.
 • Decyzje o podziale nieruchomości – bezwarunkowe i warunkowe
 • Orzecznictwo związane z decyzjami o podziale nieruchomości – skutki prawne i faktyczne dla podmiotów wydających decyzje i adresatów decyzji.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 29.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów