Slider

Skargi, wnioski i petycje. Kompetencje komisji skarg, wniosków i petycji

22 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, które przybliży radnym oraz pracownikom administracji problematykę skarg, wniosków i petycji. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane m.in. praktyczne kwestie jak odróżnić skargę od wniosku, kompetencje komisji rady do spraw skarg, wniosków i petycji oraz jak przeprowadzić i zakończyć postępowanie skargowe.

ADRESACI:

Radni gminni, powiatowi i wojewódzcy oraz pracownicy urzędów gminy, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich obsługujący sprawy skarg, wniosków i petycji.

PROGRAM:

 1. Skarga, wniosek, petycja – omówienie w ogólności tych środków prawnych, wskazanie jak odróżnić np. skargę od wniosku.
 2. Komisja skarg, wniosków i petycji – omówienie kompetencji tego organu.
 3. Organy właściwe do rozpatrywania skargi – omówienie tych organów oraz sytuacji, kiedy skargę skierowano do niewłaściwego organu.
 4. Skarga dotycząca postępowania administracyjnego – omówienie sytuacji, kiedy skarga ma związek z postępowaniem administracyjnym oraz konsekwencji w tym zakresie.
 5. Postępowanie skargowe – przedstawienie procedury załatwiania skarg, w tym omówienie kwestii wezwania do usunięcia braków, skarg anonimowych, skarg wysłanych e-mailem, faxem itd.
 6. Terminy załatwiania skarg – przedstawienie terminów załatwiania skarg, z uwzględnieniem różnych skarżących i kwestii związanych z tą tematyką.
 7. Zakończenie postępowania skargowego – omówienie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi oraz innego sposobu załatwienia skargi.
 8. Wnioski – omówienie postępowania w sprawie wniosku oraz podobieństw i odrębności
  w stosunku do skarg.
 9. Petycje – omówienie tej instytucji i procedury załatwiania petycji.
 10. Nadzór i kontrola – omówienie tych instytucji prawnych w zakresie przyjmowania
  i załatwiania skarg i wniosków.

KORZYŚCI:

 • Poszerzenie wiedzy w zakresie postępowania administracyjnego.
 • Poznanie problematyki skarg, wniosków i petycji. 

PROWADZĄCY: JAROSŁAW DOLNY

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej – samorządowej i rządowej, mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  8 lipca 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 15 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów