+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Rzecznik prasowy – polityka informacyjna w gminie. Mamy nieżyczliwą prasę…- co należy robić, by relacje z lokalnymi mediami były właściwe?

data i miejsce: 27 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: rzecznicy prasowi, pracownicy zajmujący się promocją w jst i jednostkach podległych

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do organizacji profesjonalnych kontaktów z mediami, przygotowania osób zajmujących się wizerunkiem urzędu gminy itp. Kontaktami z dziennikarzami i ludźmi mediów trzeba świadomie zarządzać i nimi zarządzać. Należy też zorganizować stale prowadzoną politykę informacyjną urzędu wobec obywateli i partnerów (biznesu, organizacji, instytucji). Jak to zrobić? Zacząć trzeba od przygotowania rzecznika prasowego lub osoby, która przyjmie na siebie jego obowiązki.

prowadzący: Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rzecznik Prasowy Zarządu Miasta Łowicza (1996-1998), Burmistrz Miasta Łowicza (1998). Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Departamentu Obsługi Inwestorów w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIZ/PAIIZ) w Warszawie (1999-2004). Kontraktowy wykładowca w Instytucie Europeistyki UJ w Krakowie i Wydziału Prawa i Administracji UW w Warszawie. Członek grup roboczych (negocjacyjnych) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1997-1999). Od 2002 trener Krajowego Systemu Przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych (KSP). Trener programu iExec (SISCO) akredytowany przy Polskim Centrum Kompetencji (PCC) w Warszawie. Od 2004 do 2015 roku dyrektor firmy konsultingowej JODKA Consulting. Od 2015-2017 Doradca Prezydenta Miasta Ostrołęka.

Szkoleniowiec i trener strategii wizerunkowych i informacyjnych. Specjalista obsługi inwestycji zagranicznych i obsługi oferty inwestycyjnej samorządu terytorialnego, promocji gospodarczej jst, strategii lokalnych.

 

program:
1. Wykład wstępny/dyskusja: Komunikacja w urzędzie samorządowym

Zagadnienia:       -Kilka słów wprowadzenia: nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.

                               -Komunikat oficjalny.

                               -Rodzaje komunikacji.

                               -Komunikacja werbalna i niewerbalna w relacjach oficjalnych.

Dyskusja utrwalona na „mapie myśli”: Jakiego rodzaju kontaktów z mediami boję się najbardziej i na czym mi powinno w tych relacjach zależeć?

  1. Wykład/dyskusja: Rzecznik prasowy w gminie. Co robi i do czego służy?

Zagadnienia:       -Polityka informacyjna gminy.

                               -Strategie informacyjne, a strategie inne dokumenty strategiczne.

-Zarządzanie informacjami, a zarządzanie kryzysowe.

                               -Obsługa potrzeb informacyjnych mediów.

                               -Informacja, wizerunek, PR, reklama itp.

                               -Formułowanie przekazu dla mediów.

Dyskusja z wykorzystaniem flipchartu:  Rzecznik prasowy w gminie – fanaberia czy konieczność

  1. Wykład/dyskusja: Praktyka działalności rzecznika pasowego.

Zagadnienia:        -Obowiązki prawne gminy w kwestii dostępu do informacji.
-Formułowanie przekazu: co? do kogo? w jakim celu? w jaki sposób?
-Media społecznościowe w praktyce obsługi potrzeb gminy.
-Aktualność i rzetelność informacji.
-Przekaz w zależności od rodzaju mediów: gazeta, radio, interenet itp.

Warsztat kontaktu z dziennikarzami:  Symulacja kontaktu, przygotowanie informacji prasowej na zaproponowany temat, adresaci notatki, treść itp. 

  1. Wykład/dyskusja: Promocja i wizerunek urzędu w praktyce rzecznika prasowego

Zagadnienia:        -Różnica pomiędzy przekazem promocyjnym, a przekazem informacyjnym.
-Przygotowanie przełożonych do kontaktów z mediami.
-Przekaz promocyjnych a jego skuteczność oddziaływania na odbiorców.

Warsztat potrzeb informacyjnych:  Do jakich spraw należy angażować rzecznika prasowego? O czym powinien wiedzieć, co powinien przekazać dziennikarzom.

Podsumowanie:
-dyskusja podsumowująca
-wręczenie certyfikatów

-walidacja szkolenia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 13.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:   materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 20 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl