Slider

Ruch kadrowy w szkole i placówce oświatowej, z uwzględnieniem zmian w prawie pracy i prawie oświatowym (Termin potwierdzony)

Data i miejsce:  21 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Rekrutacja trwa.

Adresaci: dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:  zdobycie wiedzy z zakresu spraw kadrowych w szkołach
i placówkach oświatowych, związanej ze zmianami w prawie pracy i przepisach oświatowych. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi
na zadane pytania i będą mieli okazję wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

Prowadzący: Główny specjalista ds. kadrowych Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Program:            

 1. Sprawy kadrowe w związku z ruchem  kadrowym w szkołach i placówkach oświatowych
 • Zmiany w stosunku pracy związane z ruchem kadrowym
 • Ustalenie statusu pracowników w nowym roku szkolnym
 • Kadra kierownicza szkoły
 • Procedury związane z rozwiązywaniem problemu braku godzin dla nauczycieli w szkołach w zależności od typu szkoły (szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, gimnazja , zespoły szkół inne typy szkół)
 • Współdziałanie ze związkami zawodowymi
 • Podejmowanie decyzji kadrowych po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego szkoły i placówki oświatowej

     2. Wyłączenie możliwości wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy.

 • Bezwzględny zakaz wypowiadania stosunku pracy
 • Wyłączenie możliwości wypowiedzenia stosunku pracy lub warunków pracy
 • Rozwiązania stosunku pracy ze względów organizacyjnych
 • Procedury dotyczące gimnazjów i szkół z klasami gimnazjalnymi

      3.  Świadczenia związane z rozwiązaniem  stosunkiem pracy ze względów  organizacyjnych

       4. Rozwiązywanie problemów uczestników szkolenia.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 7.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika
w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów