Slider

RODO w projektach unijnych

6 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w toku realizacji projektów unijnych pojawia się wiele pytań dotyczących RODO, proponujemy Państwu szkolenie, które pomoże rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych, rozwieje wątpliwości na konkretnych przykładach.

ADRESACI:

Osoby realizujące projekty unijne w jst i jednostkach podległych.

 PROGRAM:

 1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
 • Nowe definicje i doprecyzowanie starych.
 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
 • Kodeksy postępowania.
 • Organ nadzorczy.
 • Europejska rada ochrony danych osobowych.
 • Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie rozporządzenia.
 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:
 • zakres regulacji,
 • ograniczenie stosowania Rozporządzenia,
 • administracyjne kary pieniężne,
 • postępowanie przed organem w sprawie z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Ustawa wdrażająca RODO
 2. Obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 3. Konieczność ustalenia administratora danych w każdej organizacji.
 4. Rejestrowanie czynności przetwarzania.
 5. Ocena skutków przetwarzania danych.
 6. Projektowanie ochrony danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
  („prawo do bycia zapomnianym”).
 7. Prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych.
 8. Niezwłoczne zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.

III. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).
 2. Inspektor ochrony danych.
 3. Obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych w określonych warunkach
 4. Zakres zadań inspektora ochrony danych.
 5. Współadministrator a podmiot przetwarzający (procesor).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą.

VIII. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

 1. Studium przypadku – rozwiązywanie praktycznych problemów wynikłych na tle stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, omawianie wątpliwości, przykłady praktyczne.
 2. Czy i jak anonimizować dane?
 3. Jakich informacji można udzielać innym organom, klientom, osobom trzecim?
 4. Jak chronić nośniki z danymi?
 5. Jak chronić stanowiska pracy w urzędzie?

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat problematyki ochrony danych osobowych w projektach unijnych.
 • Poznanie obowiązków administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 • Uzyskanie informacji na temat odpowiedzialności cywilna, karna i administracyjna |
  w RODO.

PROWADZĄCY: 

Etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  23 maja 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 30 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba do kontaktu:  Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów