Slider

Rejestr instytucji kultury. Jak prawidłowo prowadzić Rejestr instytucji kultury i Księgę rejestrową po zmianach przepisów? (Termin potwierdzony)

13 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi prawidłowego prowadzenia Rejestru instytucji kultury i Księgi rejestrowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z tego zakresu. 

ADRESACI:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do Rejestru instytucji kultury, prowadzenie Rejestru instytucji kultury oraz Księgi rejestrowej.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru IK:
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
  w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.
 1. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego ) w prowadzeniu rejestru IK.
 2. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru IK.
 3. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:
 • Elementy rejestru IK
 • Zasady dokonywania wpisu
 • Zasady dokonywania zmian
 • Dane które podlegają wpisowi
 • Formy dokonywania wpisu
 • Zasady wykreślenia wpisu
 • Osoby upoważnione do dokonywania wpisu
 1. Elektroniczna Księga Rejestrowa.
 2. Akta rejestrowe:
 • Dokumenty stanowiące podstawę wpisu
 • Dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 1. Udostępnianie danych z rejestru IK:
 • Wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów – odpis pełny, odpis skrócony.
 1. Praktyczne ćwiczenia i pytania uczestników (analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych).
 2. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie/poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji dot. prawidłowego prowadzenia Rejestru instytucji kultury i Księgi rejestrowej.
 • Możliwość analizy przykładowych Rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Możliwość konsultacji z trenerem kwestii dot. zakresu merytorycznego szkolenia.

PROWADZĄCA: 

Radca prawny, specjalistka z zakresu prawa w instytucjach kultury, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 17.05.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 10.06.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów