Slider

Public relations samorządów gminnych i powiatowych – budowanie pomostów porozumienia ze społecznością lokalną i zewnętrznym otoczeniem jst

14 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie głównych założeń i nabycie umiejętności skutecznej komunikacji urzędu ze społecznością lokalną i relacji opartych na wiarygodności i zaufaniu.

ADRESACI:

Kadra kierownicza i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie osoby  odpowiedzialne za kontakty z mieszkańcami i zewnętrznymi podmiotami jst.

PROGRAM:

 1. Public relations – definicje, metodyka i cele
 2. Koncepcja komunikowania konstruktywistów (Fleischer) – trzy rzeczywistości w ludzkiej percepcji i ich konsekwencje wyborcze
 3. Kultura organizacyjna firmy i style zarządzania
 4. Współpraca zespołowa oparta o informowanie zrozumiałe, konkretne, sugestywne, konstruktywne
 5. Public relations zewnętrzne – komunikacja urzędu ze społecznością lokalną, budowanie relacji opartej na wiarygodności i zaufaniu
 6. Zasada współpracy w komunikowaniu się i jej maksymy szczegółowe : ilość, jakość, odpowiedniość, sposób, takt
 7. Perswazja czyli wpływanie na postawy i działania innych – umiejętność budowania tła wpływu i stosowania argumentacji dostosowanej do typu społecznego i potrzeb odbiorców
 8. Lingwistyczna teoria perswazji w zastosowaniu (Awdiejew) – słowne kreowanie wizerunku oraz operowanie argumentacją aksjologiczną wobec wyborców
 9. Informowanie publiczne o rozporządzeniach i działaniach – redagowanie komunikatów i ogłoszeń
 10. Informowanie służące promowaniu przedsięwzięć urzędu / instytucji i angażowaniu w nie obywateli (prezentacje i apele publiczne)
 11. Indywidualne komunikowanie z obywatelami drogą pisemną, telefoniczną i mailową
 12. Kanały i formy komunikacji ze społecznością lokalną – dbałość o jakość merytoryczną i formalną
 13. Współpraca ze społecznością lokalną umożliwiająca obywatelom zgłaszanie krytyki, pomysłów i postulatów (zebrania otwarte, interwencyjna skrzynka mailowa)
 14. Współpraca z lokalnymi organizacjami o znaczeniu rozwojowym dla powiatu / gminy /miejscowości
 15. Współpraca z mediami lokalnymi – sposoby podtrzymywania kontaktu i zainteresowania, redagowanie notatki-informacji, stanowiącej dla dziennikarza materiał do newsu lub dłuższej wypowiedzi
 16. Analiza sytuacji problemowych w kontaktach ze społecznością lokalną
 17. Strategie zarządzania sytuacjami konfliktowymi, reagowanie na skargi, zażalenia i krytykę
 18. Negocjacje jako możliwość rozwiązywania konfliktów społecznych
 19. PR kryzysowe – informowanie o sprawach wpływających negatywnie na wizerunek urzędu (straty, szkody, skandale, afery)
 20. Zmagania z „czarnym PR”, czyli informacją społeczną deprecjonującą wizerunek urzędu lub jego konkretnych pracowników – formułowanie pytań i komunikatów demaskujących informacje manipulacyjne : deformacje, zamglenia, opuszczenia, przeinaczenia, szkodliwe sugestie
 21. Podsumowanie – wykorzystanie analizy SWOT w planowaniu działań o znaczeniu dla wizerunku urzędu i aktywizowania społeczności lokalnej do współpracy z urzędem

 

KORZYŚCI:

Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji z otoczeniem gminy/powiatu.  Pozyskanie wiedzy nt. narzędzi,  kanałów i form komunikacji ze społecznością lokalną w celu skutecznej komunikacji oraz promowania przedsięwzięć urzędu, współpracy z lokalnymi organizacjami,  współpracy z mediami lokalnymi, jak również nabycie umiejętności zmagania z „czarnym PR”, czyli informacją społeczną deprecjonującą wizerunek urzędu lub jego konkretnych pracowników. Podsumowaniem szkolenia będzie wykorzystanie analizy SWOT w planowaniu działań o znaczeniu dla wizerunku urzędu i aktywizowania społeczności lokalnej do współpracy z urzędem.

 

PROWADZĄCY:

psycholog, trener i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, Szkoły Retoryki UJ.  Specjalista ds. public relations, autor publikacji dotyczących perswazji  i kreowania wizerunku.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 31 maja.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 7 czerwca.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów