+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku

data i miejsce: 18 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jednostek samorządów terytorialnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz urzędów wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa, a w szczególności osoby prowadzące sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy nt. zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z planowanymi zamianami przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw.

prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:

 • Cele i zakres zastosowania ustawy.
 • Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.
 • Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.
 • Wpis własności gruntu oraz wpis roszczenia o opłatę̨ w księgach wieczystych.
 • Opłata z tytułu przekształcenia.
 • Zwolnienia z ponoszenia opłaty za przekształcenie. Bonifikata. Waloryzacja.
 • Obowiązek wnoszenia opłaty.
 • Oddanie do użytkowania budynku mieszkalnego po 1 stycznia 2019 roku.
 • Pomoc de minimis.
 • Zmiany w przepisach obowiązujących.
 • Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 4.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 11 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów