Slider

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

18 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest omówienie regulacji wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy.

ADRESACI:

Pracownicy urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

PROGRAM:

1.Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa

 • definicja nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe.

2. Zakres podmiotowy.

3.Zasada „opóźnionego” przekształcenia

 • podział wieczystoksięgowy nieruchomości,
 • zabudowanie nieruchomości po 1 stycznia 2019 roku,
 • niewydanie decyzji o przekształceniu w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku,
 • reguły ustalania opłat przy „opóźnionym” przekształceniu.

4.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia

 • treść zaświadczenia,
 • procedura kwestionowania zapisów zaświadczenia w zakresie wysokości opłat za przekształcenie.

5.Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę

 • zasady ustalenia opłaty,
 • możliwość jednorazowego wniesienia opłaty,
 • system bonifikat,
 • zasada waloryzacji opłaty,
 • ustalenie opłaty dla nabywcy przekształconej nieruchomości.

6.Przekształcenie w aspekcie regulacji dotyczących pomocy publicznej

 • podmioty, do których mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej,
 • zasady określania wysokości pomocy,
 • ustalanie kwoty dopłaty.

7.Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.

8.Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

 KORZYŚCI:

 • Zdobycie wiedzy nt. ustalania opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę.
 • Pozyskanie informacji dotyczących zasady  „opóźnionego” przekształcenia.
 • Omówienie kwestii przekształcenia w aspekcie regulacji dotyczących pomocy publicznej.

 PROWADZĄCY: 

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  4 czerwca 2019  r. cena promocyjna 440. zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 11 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów