Slider

Przeciwdziałanie oszustwom finansowym – warsztaty identyfikacji sfałszowanych dokumentów finansowo-księgowych

10 października 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Każda operacja finansowa na dokumentach księgowych w administracji publicznej generuje potencjalne zagrożenie dla finansów publicznych. Zaawansowane narzędzia IT pozwalają w sposób coraz bardziej zaawansowany modyfikować faktury VAT, umowy cywilnoprawne, potwierdzenia przelewów, wyciągi bankowe, etc. Pracownicy administracji publicznej biorą na siebie częściową odpowiedzialność za wykrycie tego typu dokumentów wprowadzając dane dokumenty finansowe do obiegu, zlecając płatności na ich podstawie, rozliczając dotacje, itp.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego uczestnicy będą analizowali różnego rodzaju dokumenty szukając w nich nieprawidłowości, anomalii w dokumentach które mogą wskazać, że dany dokument mógł być fałszowany, podpis doklejony, dane, np. na fakturze zmienione, itp. Dzięki temu urzędnicy na dowolnym szczeblu będą wiedzieli, w jaki sposób mogą przeciwdziałać wprowadzeniu do obiegu fałszywych dokumentów, chroniąc swoją jednostkę przed potencjalnymi stratami finansowymi.

Szkolenie ma charakter praktyczny

praca przy komputerach w pracowni informatycznej

ADRESACI:

Pracownicy administracji publicznej na dowolnym stanowisku.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia.
 2. Przegląd najważniejszych aspektów prawnych dot. fałszowania dokumentów
 3. Sygnały ostrzegawcze – kiedy powinniśmy przeprowadzić bardziej rozbudowaną analizę
 4. Metody wykrywania podrobionych dokumentów
  • Analiza oparta na ryzyku
  • Kontrola krzyżowa z użyciem baz danych
  • Kontrole na miejscu
 5. Analiza podrobionych dokumentów:
  • Analiza pieczątek i podpisów
  • Weryfikacja danych z dokumentów w rejestrach dostępnych online
  • Analiza finansowa dokumentów
  • Weryfikacja artefaktów graficznych na dokumentach
 6. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

Osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły zapoznać się z praktycznymi aspektami weryfikacji autentyczności dokumentów, takich jak: faktury, rachunki, umowy, listy obecności. Dzięki temu będzie można łatwiej i szybciej wycofać z obiegu sfałszowane dokumenty i podjąć odpowiednie kroki prawne. Dzięki temu zwiększy się także bezpieczeństwo instytucji delegujących na szkolenie, które będą mogły aktywnie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, także dla swoich finansów wynikających z akceptacją do obiegu, rozliczenia dokumentów, które zostały sfałszowane.

PROWADZĄCY: 

Koordynator projektów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym przede wszystkim nauczania podstaw programowania. Ekspert z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Trener kompetencji cyfrowych, przede wszystkim w zakresie aplikacji biurowych, nauczania programowania oraz programowania w Java Script.

CENA:

450 netto + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 4.10.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Osoba kontaktowa: dorota.oleksiuk@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów