Slider

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY – OFERTA SZKOLENIA ZLECONEGO

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza do skorzystania z oferty szkolenia zamkniętego/zleconego, realizowanego we wskazanym przez Państwa miejscu i terminie:

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach obowiązujących od 7 września 2019 r.

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać  mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Od 7 września 2019 r. jego odpowiedzialność w tym zakresie będzie jeszcze szersza. Elementem realizacji tego obowiązku może być przeprowadzenie szkolenia, w którego trakcie uczestnicy dowiedzą się, czym są zjawiska mobbingu i dyskryminacji  oraz jak im zapobiegać.  Informacje uzyskane podczas szkolenia pozwolą na stworzenie skutecznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w urzędach administracji publicznej,  jst lub jednostkach powiązanych oraz wdrożenie działań mających na celu jej monitoring i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

  • Równe traktowanie w zatrudnieniu – definicja, naruszenie, wyjątki
  • Mobbing – definicja, kryteria, historia, przyczyny, fazy, przejawy, skutki
  • Ograniczanie ryzyka mobbingu, polityka prewencyjna, zapobieganie
  • Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing, z uwzględnieniem zmian w przepisach od września 2019 r.
  • Dyskryminacja – definicja, formy, rodzaje, przykłady, orzecznictwo
  • Molestowanie, molestowanie seksualne – definicja, zmiany, przykłady
  • Wytyczne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Odpowiedzialność pracodawcy za dyskryminację
  • Aktualne orzecznictwo sądów

 

Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

Zapraszamy do kontaktu z  Magdaleną Stawiarską, Kierownikiem Zespołu ds. szkoleń (tel. 12 623 72 44, e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl)

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów