Slider

Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

24 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie pozwalające na zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. 

ADRESACI:

Osoby, które w swoich jednostkach są odpowiedzialne za prowadzenie Biuletynu i podejmowanie decyzji o tym co zostanie w nim opublikowane tj. koordynatorów i głównych redaktorów BIP oraz radców prawnych i rzeczników prasowych.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne prowadzenia BIP
 2. Kto ma obowiązek prowadzić BIP
 3. kluczowe założenia ustawy o dostępie do informacji publicznej
 4. Informacje publikowane w BIP – obowiązek czy przyjazna forma prowadzenia polityki informacyjnej
 5. Prowadzenie BIP a wnioskowy dostęp do informacji publicznej
 6. BIP a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 7. BIP- zagadnienia praktyczne
 8. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA
 9. Powołanie i kompetencje zespołu dedykowanego ds. BIP, zalecane procedury
 10. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 11. Jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki.
 12. Proces publikacji w BIP (sposób przekazywania, forma publikacji, terminy, archiwizacja, aktualizacja informacji, linkowanie)
 13. Jak dokonywać w BIP prawidłowego wyłączenia jawności danych prawnie chronionych?
 14. efektywność BIP a udostępnianie informacji w trybie wnioskowym,
 15. urzędowy publikator teleinformatyczny a internetowy serwis www
 16. obowiązek zgłoszeniowy i funkcjonalność strony głównej BIP,
 17. standaryzacja podmiotowych stron BIP w myśl rozporządzenia MSWiA,
 18. jak prawidłowo oznaczać udostępniane informacje – sposób wypełniania metryczki,
 19. kluczowe orzecznictwo sądów administracyjnych związane z BIP.

III. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej

 1. Publikowanie programów, planów i innych zamierzeń,
 2. Udostępnianie zarządzeń, aktów normatywnych i ich projektów,
 3. Jak udostępniać informacje o sposobie załatwiania spraw i ich stanie?
 4. Jak często i szczegółowo publikować dane o majątku oraz finansach?
 5. Udostępnianie informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
 6. Problematyka udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli,
 7. Publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych – porady praktyczne,
 8. Jakie informacje mogą, ale nie muszą znaleźć się w BIP? Prawo i praktyka
 9. Jak poinformować o tym czego zabrakło w Biuletynie?
 10. Ograniczenia na stronach BIP
 11. Zakres jawności danych o pracownikach i osobach pełniących funkcje publiczne,
 12. Skuteczne i prawidłowe wyłączenie jawności tajemnic oraz danych prawnie chronionych?
 13. Przestrzeganie zakazów publikacyjnych. Co może zostać uznane za reklamę?
 14. Dyskusja

PROWADZĄCY: 

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie 185 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych.

CENA:

440zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  10 września 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 17 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów