Slider

Realizowane projekty

e-MISJA

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług.

 

Zobacz więcej

e-Xtra Kompetentni

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług.

Zobacz więcej

 

POWER 2.18-Małopolska

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych przez 5 małopolskich miast – Partnerów projektu: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wadowice.

Zobacz więcej

POWER 2.18-Śląsk

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku

 

Zobacz więcej

 

POWER 2.19-Prognozowanie zapotrzebowania na tereny

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych”  real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 2.19 usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

Zobacz więcej

 

MOWES

MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Zobacz więcej

COFFEE

Celem projektu jest budowanie ponencjału organizacji, które zajmują się aktywizacją zawodową młodzieży w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

 

Zobacz więcej

RATIO

RATIO —(REGIONAL ACTIONS TO INNOVATE OPERATIONAL programmes) Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych

 

Zobacz więcej

 

Font Resize
Kontrast Tytułów