Slider

Procedura odbierania dziecka z rodziny

23 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną trudne zagadnienia związane z odbieraniem dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka.

ADRESACI:

Kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przede wszystkim pracownicy socjalni.

PROGRAM:

 1. Wstęp do tematyki odbierania dziecka z rodziny – ogólne zagadnienia.
 2. Podstawowe pojęcia prawne dotyczące dziecka i rodziny.
 3. Władza rodzicielska i zasady ingerencji we władzę rodzicielską.
 4. Interwencja w rodzinie – podstawy prawne i zasady.
 5. Przepisy prawne regulujące procedurę odebrania dziecka, procedura odbioru.
 6. Zasady i procedury działania w sytuacji próby udaremnianie odebrania dziecka.
 7. Przesłanki, zasady i procedura odebrania dziecka przez pracownika socjalnego.
 8. Obowiązki innych osób uczestniczących w procedurze odbioru dziecka z rodziny.
 9. Uprawnienia rodziców biologicznych w sytuacji odebrania dziecka z rodziny.
 10. Procedura odbioru dziecka z rodziny w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat podstaw prawnych i zasad interwencji w rodzinie
 • Uzyskanie informacji działania w sytuacji prób udaremniania odbioru dziecka z rodziny.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, członek SKO w Krakowie, doświadczony wykładowca.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  9 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 16 sierpnia  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów