Slider

Gospodarowanie odpadami na Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

22 października 2019 r. odbyło się spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski poświęcone w całości problematyce gospodarowania odpadami w województwie małopolskim.

Gośćmi Forum byli: Pani Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani Kinga Dulemba – Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej UMWM, oraz Pani dr Dominika Sułkowska, ekspert od 15 lat współpracujący z administracją i przedsiębiorcami w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Doktor nauk chemicznych.

Zaproszeni goście przedstawili sytuację gospodarowania odpadami w całym województwie, wraz z zebranymi włodarzami gmin i miast dyskutowali o problemie zbiórki i przetwarzania śmieci, wzroście cen za ich zagospodarowanie oraz o ostatnich zmianach w ustawie.

Font Resize
Kontrast Tytułów