Slider

SZKOLENIE ON-LINE: Prawo rodzinne w oświacie – umocowania dyrektora, jego obowiązki i możliwości wpływu na sytuację rodzinną dziecka

Konieczność uwzględniania orzeczeń sądowych dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej, ocena pełnomocnictw i zgody opiekunów prawnych w istotnych sprawach dziecka

15 kwietnia 2020 r., godz. 10.00-14.00

ADRESACI:

Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych.

 PROGRAM: 

 1. Zasady prawa rodzinnego.
 2. Zasady interwencji w rodzinie.
 3. Pojęcie rodziny i relacje rodzinne; prawo rodzinne i opiekuńcze w systemie prawa. Ochrona prawna dziecka i rodziny.
 4. Prawa i obowiązki rodziców w świetle KRiO Stosunki między rodzicami i dziećmi.
 5. Władza rodzicielska – istota, powstanie i zakres, sprawowanie władzy rodzicielskiej i odbieranie władzy rodzicielskiej. Prawa i obowiązki małżonków w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, separacja, rozwód, ograniczenie władzy rodzicielskiej, a obowiązek informacyjny szkoły, prawa i obowiązki rodziców.
 6. Przedstawiciele ustawowi dziecka. Istotne sprawy dziecka –zakres uprawnień rodziców i opiekunów prawnych.
 7. Kontakty z dzieckiem , osobista styczność z dzieckiem – uprawnienia rodziców.
 8. Zgody udzielane przedstawicieli ustawowych dziecka.
 9. Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Formy ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej.
 10. Związanie orzeczeniami sądowymi.
 11. Zagrożone dobro dziecka – zarządzenia sądu.
 12. Formy pieczy zastępczej. Uprawnienia rodziny zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 13. Przysposobienie – rodzaje przysposobienia i skutki w sferze praw rodziny.
 14. Opieka prawna nad ubezwłasnowolnionym i małoletnim – ustanowienie i sprawowanie opieki, prawa I obowiązki opiekuna prawnego, nadzór nad sprawowaniem opieki. Kuratela.
 15. Zagrożone dobro dziecka – zarządzenia sądu.

KORZYŚCI:

Pozyskanie wiedzy z zakresu  prawa rodzinnego, niezbednej dyrektorowi szkoły oraz praw i obowiązków dyrektora wynikających z tych przepisów. Analiza orzeczeń sądowych nt. władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej i ocen pełnomocnictw. Praktyczne zastosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w działaniu dyrektora szkoły i nauczycieli

PROWADZĄCA: 

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

CENA:

CENA: 299 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@mistia.org.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.mista.org.pl. UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

 • Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
 • Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
 • Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
 • Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
 • Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
 • Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
 • Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
 • Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostanie przesłane, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów