Slider

Prawne aspekty funkcjonowania stref płatnego parkowania

data i miejsce: 13 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy zarządów dróg, pracownicy wydziałów dróg odpowiedzialni za nadzór nad spp

 i windykację opłat dodatkowych, pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za utworzenie bądź funkcjonowanie spp

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia i funkcjonowania stref płatnego parkowania. Ponadto omówione zostanie postępowanie egzekucyjne oraz aktualne orzecznictwo sądów  administracyjnych w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania stref płatnego parkowania.

prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:

 • Strefa płatnego parkowania- podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania
 • Strefa płatnego parkowania- cel utworzenia
 • Tryb tworzenia spp
 • Nadzór nad funkcjonowaniem spp
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku wniesienia opłaty parkingowej
 • Powstanie obowiązku zapłaty opłaty za postój w spp
 • Zasadnicza opłata parkingowa
 • Uprawnienia osób niepełnosprawnych
 • Karta parkingowa
 • Opłata parkingowa
 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej
 • Obowiązek zapłaty opłaty dodatkowej
 • Czynności przedegzekucyjne w dochodzeniu opłat z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w spp
 • Egzekucja należności. Wszczęcie egzekucji. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy. Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wygasanie opłat za parkowanie
 • Wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania stref płatnego parkowania
 • Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 30.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 6 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów