Slider

Prawne aspekty ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Data i miejsce: 26 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 19 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy jst odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: celem  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników
z  zasadami  nadawania,  dokonywania  zmian  i  ewidencjonowania  miejscowości,  ulic  i  adresów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Program:

 • Zakres i cel regulacji
 • Obowiązki ustawowe
  – obowiązki organów
  – obowiązki właściciela/zarządcy nieruchomości
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Nadawanie nazw ulic i placów
 • Zmiana nazw ulic i placów
 • Numery porządkowe budynków a numery porządkowe lokali
 • Wydawanie zaświadczeń
 • Rola adresu w prawidłowości procesowej doręczenia korespondencji

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 12.04.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów