Slider

Pracownicze plany kapitałowe – jak poprawnie realizować przepisy nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

27 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zapraszamy Państwa na szkolenie, które odpowie na pytanie – co powinien wiedzieć pracodawca i pracownik, by poprawnie zrealizować przepisy ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. W trakcie wykładu zostaną poruszone kwestie związane z budowaniem systemów motywacyjnych. Zostanie też podjęta próba oceny nowej regulacji z punktu widzenia potrzeby czynienia oszczędności, nakładania na przedsiębiorców nowych obowiązków związanych z PPK.

ADRESACI:

Pracodawcy, sekretarze jst,  działy kadr w jst i jednostkach podległych.

PROGRAM:

 1. Informacje wstępne.
 2. Podmioty objęte ustawą i podmioty wyłączone. Dobrowolność uczestnictwa.
 3. Obowiązki uczestników PPK.
 4. Nowe obowiązki dla pracodawców (umowa o zarządzanie PPK, umowa o prowadzenie PPK, zasady obowiązujące przy wyborze instytucji finansowej).
 5. Finansowanie wpłat. Obliczanie i dokonywanie wpłat.
 6. Wysokość składek i terminy wpłat. Przedawnienie.
 7. Kary za naruszenie przepisów ustawy.
 8. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK.
 9. Zmiany przepisów innych ustaw. Omówienie wybranych zmian.
 • kodeks pracy,
 • ustawa o podatku od spadków i darowizn,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa kominowa),
 • prawo zamówień publicznych,
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 1. Pracownicze Plany Kapitałowe jako element budowy systemu motywacyjnego pracowników.
 2. Dyskusja.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat tego w jaki sposób poprawnie realizować nowe przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Uzyskanie informacji m.in. na temat finansowania wpłat.
 • Zdobycie wiedzy nt. kar za naruszenie przepisów nowej ustawy. 

PROWADZĄCY: 

Radca prawny. Od 20 lat specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Prowadzi własną kancelarię i rozpoczęcie indywidualnej praktyki zawodowej. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu prawa pracy, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, BHP, .

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  13 sierpnia 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 20 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów