Slider

Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA
Part­nerzy pro­jek­tu: Gmina Andrychów, Miasto Limanowa, Gmina Chrzanów, Miasto Nowy Sącz, Gmina Wadowice
Czas realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Wartość projektu: 1 068 260,40 zł

Dofinansowanie: 899 910,40 zł

Wkład funduszy Europejskich: 100%

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych przez 5 małopolskich miast – Partnerów projektu: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wadowice. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych. Budżet projektu to ponad milion złotych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy małopolskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.
Cel projektu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz obowiązującymi strategiami gmin-partnerów.

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów