Slider

Poszukujemy Specjalisty ds. projektów

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie – jedna z największych i najbardziej rozpoznawanych organizacji pozarządowych w Małopolsce, od blisko 30 lat wspierająca rozwój samorządności lokalnej, poszukuje osoby na stanowisko:

 SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW

 Cel stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań w ramach Zespołu ds. doradztwa i rozwoju FRDL MISTiA, którego obszar działania obejmuje m.in. tworzenie koncepcji projektowych, wyszukiwanie źródeł finansowania projektów, identyfikowanie i angażowanie partnerów, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, wdrażanie projektów krajowych i międzynarodowych.

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Monitorowanie źródeł finansowania projektów oraz kreowanie idei projektowych.
 • Inicjowanie projektów własnych.
 • Nawiązywanie sieci współpracy i partnerstw na rzecz realizacji projektów.
 • Udział w procesie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.
 • Koordynacja / realizacja projektów – zarówno w zakresie merytorycznym, jak i finansowym, w tym:
  • kierowanie zespołem osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie bieżącej koordynacji prac i wymiany informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu,
  • prowadzenie negocjacji i uzgodnień z partnerem/ami, instytucją zarządzającą, beneficjentami i pozostałymi interesariuszami,
  • zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne, techniczne w realizację kluczowych zadań projektu,
  • dbanie o jakość i terminowość realizacji zadań projektu, osiąganie założonych celów, rezultatów i wskaźników projektu, właściwe wykonanie budżetu,
  • opracowywanie, nadzór i zatwierdzanie dokumentacji projektu, w tym m.in. grantowej, promocyjnej, regulaminów oraz dokumentacji dotyczącej ewaluacji i monitoringu,
  • sprawozdawczość merytoryczna i współpraca przy sprawozdawczości finansowej.
 • Aktywna współpraca w ramach Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju, w tym m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie zleceń, świadczenie profesjonalnych usług doradczych i analityczno-badawczych oraz kreowanie nowych usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywanie i realizacja rankingów, konkursów, eventów itp.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, mile widziane kierunki: administracja publiczna, zarządzanie, ekonomia lub podobne,
 • minimum 2-letniego doświadczenia w aplikowaniu o środki zewnętrzne, koordynacji i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • zaangażowania,
 • samodzielności, umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • otwartości i komunikatywności, umiejętności budowania relacji międzyludzkich, pracy w grupie,
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań,
 • kreatywnego i zaangażowanego podejścia do zadań,
 • orientacji na ludzi i cele,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • odporności na stres,
 • dobrej znajomości i umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office,
 • dobrej znajomości języka angielskiego, znajomość większej liczby języków będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy/zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji,
 • możliwość kreatywnej pracy i realizacji własnych pomysłów,
 • pracę w oparciu o misję,
 • pracę w zespole profesjonalnych i zaangażowanych osób, które lubią się wzajemnie i czerpią satysfakcję z tego, co wspólnie robią.

 

Miejsce pracy:

 • Kraków, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie w terminie do 31 marca br. aplikacji (CV, mile widziany list motywacyjny) na adres mistia@mistia.org.pl

 

Zapewniamy w pełni dyskretny proces rekrutacji i weryfikacji każdego z kandydatów. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną załączoną poniżej klauzulą:

Ogłoszenie do pobrania

Font Resize
Kontrast Tytułów