Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Pokaż ofertę   

 
Tytul 
Postępowanie w sprawach skarg i wniosków w świetle przepisów Kpa 
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej 
Kpa — dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne  
Kpa w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych  
Ochrona danych osobowych 
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 
Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia 
Fundusz sołecki – rozliczenie i kontrola prawidłowości wydatkowania środków (aspekty prawne i budżetowe) 
Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa i zmian w przepisach 
Sztuka pisania dokumentów urzędowych przez pracowników administracji publicznej 
Postępowanie administracyjne po nowelizacji przepisów Kpa 
|< << 1 z 1  >> >|