Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Rada Instytutu 

W dniu 26 września 2014 r. powołana została Rada Programowa FRDL Małopolskiego Instytytu Samorządu Terytorialnego i Administracji w składzie:

Przewodniczący Rady
Senator Janusz Sepioł - Członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Członkowie Rady:
Agata Błahuciak - Sekretarz Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Marta Nowak - Dyrektor Magistratu, Urząd Miasta Krakowa
 
 

 

 

Strona zmodyfikowana: 09/02/2015