Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Jak do nas trafić? 

mapka

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
Fun Page: www.facebook.com/FRDLMISTiA
e-mail: mistia@mistia.org.pl

Telefon/fax:
Sekretariat
Biuro Administracji
Zastępca Dyrektora ds.Finansowych
+48 12 633-51-54
+48 12 633-98-00
+48 12 633-51-54
 
Zespół ds. Kształcenia
Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju
Zespół ds. Zarządzania Projektami
Hotel MISTiA - Recepcja
+48 12 623-72-44
+48 12 633-82-85
+48 12 633-98-00
+48 12 633-29-26
 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 13/10/2016