Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Zapytanie ofertowe DZ/MOWES KOM/1 

Zapytanie Ofertowe nr DZ/MOWES KOM/1

 z dnia 28.04.2017 roku

dotyczące wyboru doradcy zawodowego w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1  formularz oferty

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 04/05/2017