Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Zapytanie ofertowe nr 3 RATIO 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Szanowni Państwo,

 

nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr 03/2016/RATIO, dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem, jednak z powodów technicznych, które uniemożliwiły złożenie oferty przez wszystkie podmioty, informujemy o unieważnieniu tegoż postępowania.

Równocześnie już teraz zapraszamy do składania ofert w otwartym zapytaniu ofertowym nr 03/2016/RATIO z dnia 10.08.2016.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 1.1

Załącznik 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2016/RATIO 
z dnia 26.07.2016 realizowane 
  
-  w  ramach  projektu  "RATIO  –  Działania  regionalne  na  rzecz  wprowadzania 
innowacji  do  programów  operacyjnych"  /Regional  Actions  to  Innovate 
Operational    Programmes/  realizowanego  w ramach  programu    INTERREG 
Europa  finansowanego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego /nr Umowy U/128/2016 /   
-  w  ramach  realizacji  zadania  publicznego  pn.  RATIO  –  Działania  regionalne 
na rzecz  wprowadzania  innowacji.  Projekt  realizowany  przy  wsparciu 
finansowym Województwa Małopolskiego”  


 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 10/08/2016