Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2 

Projekt „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2” (CWP 2) realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji na podstawie umowy z dnia 30.06.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartej z Gminą Miejską Kraków z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Celem głównym projektu jest wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i przedsiębiorców Krakowa poprzez poprawę dostępu do kompleksowych usług dotyczących rozwoju firmy, wspierających przedsiębiorczych ludzi w przekształceniu pomysłów na rokujące projektu biznesowe, rozwijanie innowacyjnych, nowatorskich pomysłów na nowe produkty, usługi i firmy.


Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu mogą skorzystać:

- osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie miasta Krakowa

- przedsiębiorcy zamieszkali na terenie Krakowa lub prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą lub oddziałem w na terenie miasta.


W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2 oferujemy:

 

  • Usługi informacyjne: udzielanie informacji o m.in.: dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, poręczeniach kredytowych, gwarancjach de minimis, dotacjach, usługach instytucji okołobiznesowych, warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych.
  • Usługi doradcze dot. m.in. doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenie firmy, finansów firmy, marketingu, zarządzania firmą.
  • Szkolenia: np. innowacje, korzystanie z e-usług, marketing w sieci, obsługa klientów, sprzedaż przez internet.

 


Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie pn. Biznesplan - poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z tworzeniem biznesplanu. 

 


Program szkolenia


Karta zgłoszenia Liczba miejsc ograniczona. 


Szkolenie odbędzie  się w FRDL MISTiA ul. Szlak 73a w Krakowie w godzinach 9.00-15.00 


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2

 

Wszystkie zainteresowane osoby chcące skorzystać z wyżej wymienionych usług zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2 działające przy FRDL MISTiA

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

tel. 12 633 51 54

 

Konsultanci:

Maria Piękoś-Konopnicka maria. konopnicka@mistia.org.pl


 Kierownik projektu:

Anna Frączek-Bielówka anna.fraczek-bielowka@mistia.org.pl

 

 „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 2 ”  - Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Polecane strony:

Magiczny Kraków www.krakow.pl

Miejski Portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl

 

 

 

 

 

Autor: Anna Śluz
Strona zmodyfikowana: 23/11/2016