Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Projekt „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (CWP) realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji na podstawie umowy z dnia 31.07.2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartej z Gminą Miejską Kraków z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w okresie od 01.08.2015 r. do 31.12.2015 r.

Celem CWP jest wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców i przedsiębiorców Krakowa poprzez poprawę dostępu do usług wspierających ich w rozwoju firmy.

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Krakowa oraz przedsiębiorcy zamieszkali na terenie Krakowa lub prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą lub oddziałem w na terenie miasta.


W ramach Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oferujemy:

  • Usługi informacyjne: udzielanie informacji o m.in.: dostępnych źródłach finansowania działalności gospodarczej, poręczeniach kredytowych, gwarancjach de minimis, preferencjach podatkowych i inwestycyjnych, dotacjach, usługach instytucji okołobiznesowych, warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych-poprzedzone diagnozą potrzeb.

  • Usługi doradcze: doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenie firmy, finansów firmy, marketingu, zarządzania firmą - wspierające osoby przedsiębiorcze w przekształcaniu ich pomysłów w rokujące projekty biznesowe, rozwijanie innowacyjnych, nowatorskich pomysłów na nowe produkty.
  • Szkolenia: np. innowacje, korzystanie z e-usług, e-PUAP, marketing w sieci, obsługa klientów.
  • Mini inkubator (otwarte biuro): czynne 2 dni w tygodniu, udostępnienie przestrzeni biurowej w pełni wyposażonej (meble, komputer, drukarka itp.) dla osób, które nie mają warunków w domu do pracy nad pomysłami na biznes.

HARMONOGRAM OTWARCIA MINI INKUBATORA


Wszystkie zainteresowane osoby chcące skorzystać z wyżej wymienionych usług zapraszamy do kontaktu z biurem projektu:

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości działające przy FRDL MISTiA

ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

Osoby do kontaktu:

tel. 12 633 51 54

Wojciech Bednarek email: wojciech.bednarek@mistia.org.pl,

Anna Śluz asluz@mistia.org.plObecnie prowadzimy rekrutację na szkolenie 1.12.2015 - Sposoby dofinansowania działalności godpodarczej w nowej perspektywie 2014-2020 


Program szkolenia 1.12.2015 

Karta zgłoszenia 1.12.2015 

Deklaracja dot. założenia działalności


Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Krakowa oraz przedsiębiorców zamieszkałych na terenie Krakowa lub prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą lub oddziałem w na terenie miasta.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9.00-15.00 w siedzibie FRDL MISTiA ul. Szlak 73a w Krakowie. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

„Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

www.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

www.msp.krakow.pl 


 

 

 

Autor: Anna Śluz
Strona zmodyfikowana: 12/11/2015