Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

nabór 

Ogłoszenie nr 1 z dnia 30 października 2012

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

 

CPV:        85.12.12.70-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne

CPV:        85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

 

w projekcie pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert upływa 14.11.2012 do godz. 9.30.

 

Dokumentacja:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 psycholog_załącznik_1

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 psycholog_załącznik_2

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 psycholog_załącznik_3

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 psycholog_załącznik_4

 

 

Ogłoszenie nr 2 z dnia 30 października 2012

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

 

CPV:        85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

 

w projekcie pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert upływa 14.11.2012 do godz. 9.30.

 

Dokumentacja:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca zawodowy

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca zawodowy _załącznik_1

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca zawodowy _załącznik_2

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca zawodowy _załącznik_3

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca zawodowy _załącznik_4

 

 

Ogłoszenie nr 3 z dnia 30 października 2012

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (FRDL MISTiA) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

 

CPV:        85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

 

w projekcie pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw”, realizowanym przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert upływa 14.11.2012 do godz. 9.30.

 

Dokumentacja:

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca biznesowy

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca biznesowy _załącznik_1

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca biznesowy _załącznik_2

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca biznesowy _załącznik_3

ZAPYTANIE OFERTOWE 8.1.2 doradca biznesowy _załącznik_4

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 12/11/2012