Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

CEMOP zapytanie 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/CEMOP/2012
 
z dnia  22.03.2012
 
dotyczące  wyboru  trenerów  do  przeprowadzenia  szkoleń  i  usług  doradczych  w
ramach  projektu  „Centrum  Edukacji  Małopolskich  Organizacji  Pozarządowych  w
Krakowie” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V
„Dobre rządzenie”,  Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2
„Rozwój dialogu obywatelskiego”

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

załączniki w formacie ".doc"

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

 

 

 

 

0
Strona zmodyfikowana: 29/03/2012