Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Kwartalnik Archiwum 

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 4(28) czerwiec 2010

Szanowni Państwo,
Celem Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pod honorowym patronatem Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego i prof. Jerzego Regulskiego – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron oraz podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych.
Zadaniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie dobrych praktyk, ale też inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” na stałe wpisał się w przestrzeń publiczną jako przedsięwzięcie inspirujące do ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie, budowania racjonalnie zarządzanej i przyjaznej mieszkańcom administracji.

Biuletyn - 5(29)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2-3(26-27) maj 2010

Szanowni Państwo,
Tym razem nasz biuletyn „na Szlaku” jest wyjątkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorządu i 20 lat działalności naszego Instytutu, postanowiliśmy wydać numer o podwójnej objętości uzyskując w ten sposób możliwość obszerniejszego zaprezentowania tekstów odnoszących się do tych dwóch jubileuszy.
Jubileusze mają sens tylko wtedy, jeśli doświadczenia lat minionych służą budowaniu przyszłości. Dlatego, wracając pamięcią do przeszłości, prowokujemy pytania o przyszłość. Temu służą m.in. zakrojone na dużą skalę a realizowane przez MISTiA, badania mające na celu identyfikacją barier ograniczających rozwój samorządności. Niwelowanie tych barier, to ogromne wyzwanie, wymagające współpracy wielu osób i środowisk. To wyzwanie …oby nie na kolejne 20 lat…

Biuletyn - 2-3(26-27)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(25) styczeń 2010

Szanowni Państwo,
Piszę te słowa na przełomie roku. To magiczny czas, gdy bieżąca gorączka spraw niezałatwionych miesza się z perspektywą świątecznego wytchnienia a sukcesy i porażki mijającego roku stają się nieistotne wobec wyzwań, które przyniesie nowy rok.
A ten 2010 rok będzie burzliwy. Z jednej strony uroczysty… odrodzony, polski samorząd kończy 20 lat, dla naszego Instytutu będzie to też okrągła, 20 rocznica działalności. Z drugiej strony wyborczy… będziemy wybierać prezydenta RP, również czeka nas kampania wyborcza i wybory samorządowe. Jak na jeden rok, to aż nadmiar atrakcji…
Pozostaje zachować zdrowy rozsądek, najlepszego doradcę w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z presją czasu i grą emocji. Czy w tej sytuacji jest szansa, żeby myśleć i działać strategicznie? Podejmować przedsięwzięcia i proponować rozwiązania, które będą miały wymiar wykraczający poza doraźną korzyść? Wierzę, że tak, …że okaże się to możliwe. W MISTiA, będziemy konsekwentnie sprzyjać takiemu myśleniu.
Bieżący numer naszego kwartalnika jest w dużej części poświęcony przyszłości Małopolski. Aktualizowana jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. Na ten temat wypowiadają się: wicemarszałek Roman Ciepiela, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Jacek Woźniak, a z punktu widzenia władz lokalnych zamieszczamy wypowiedź Jana Golby, burmistrza Muszyny. Przyszłości dotyczy zapis bardzo interesującej rozmowy, jaką przeprowadziliśmy z wojewodą Stanisławem Kracikiem. O przyszłości (miejmy nadzieję, nieodległej) piszemy w relacji z bardzo udanych konferencji, w trakcie których analizowaliśmy perspektywy e-administracji i problematykę obligacji komunalnych.
Życzmy sobie, żeby rok 2010 był przełomowy, aby dla planów – również tych innowacyjnych, ambitnych, nie rutynowych – zostały stworzone warunki umożliwiające ich realizację.

Biuletyn - 1(25)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 5(24) wrzesień 2009

Szanowni Państwo,
Ważnym wydarzeniem września było zwieńczenie obchodów 20-lecia działalności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bez fałszywej skromności: bilans dokonań jest imponujący, a co istotne – plany na przyszłość ambitne. Nie mogłem osobiście uczestniczyć w tych uroczystościach, jednak z relacji licznej reprezentacji MISTiA wynika, że było zarówno uroczyście i dostojnie jak i nostalgicznie i radośnie. Prawo do szczególnej satysfakcji ma prof. Jerzy Regulski, który od powstania FRDL jest jej dobrym duchem i niezmordowanym arbitrem.
Powiedziano i napisano przy tej okazji wiele ważnych zdań. Szczególnie w pamięć zapadły słowa Tadeusza Mazowieckiego, aby Fundacja dalej służyła swoją pomocą, „ponieważ samorządność nigdy się nie kończy, zawsze się rozwija, i zawsze musi być blisko ludzi”.
I jeszcze jeden cytat, tym razem z listu premiera Donalda Tuska: „Wasza fundacja rodziła się wraz z wolną Polską. Zdawaliście sobie sprawę, że do wprowadzenia reformy samorządowej nie wystarczy tylko zmiana prawa, ale należy także przygotować i kształcić ludzi, którzy wprowadzają ją w życie. Swoją postawą daliście wszystkim lekcję szybkiego dojrzewania do aktywnej obecności i współodpowiedzialności za życie publiczne”.
Jubileusz Fundacji to podsumowanie ważnego rozdziału w historii polskiej demokracji. Ale jest to moment czysto symboliczny, nie naruszający rytmu bieżącej pracy Instytutu. A o szczegółach czytajcie Państwo na stronach naszego kwartalnika „MISTiA na Szlaku”.

Biuletyn - 5(24)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 4(23) czerwiec 2009

Szanowni Państwo,
Dobiegający półmetka rok 2009 jest dla polskich samorządów szczególny, a to z powodu okrągłych rocznic wydarzeń, które miały bezpośredni wpływ na kształt polskiej demokracji. W czerwcu nastąpiła kulminacja uroczystych obchodów, będących okazją do wspomnień i retrospekcji. Próbą zaprezentowania 10 lat funkcjonowania małopolskiego samorządu jest plenerowa wystawa, którą przygotowaliśmy na zlecenie Zarządu Województwa. Jej ostateczny kształt jest wynikiem wielu składowych, od tak prozaicznych, jak brak dokumentacji fotograficznej odpowiedniej jakości, aż do decyzji o charakterze programowym – jakie obszary aktywności musimy pominąć, mając do dyspozycji tylko 30 plansz. Po kilku dniach od otwarcia, można z satysfakcją stwierdzić, że wystawa przykuwa uwagę przechodniów i tłumy ludzi zatrzymują się, żeby przeczytać opisy do fotogramów. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się Januszowi Sepiołowi, z którym konsultowaliśmy zarówno generalną koncepcję wystawy, jak i szczegółowe kwestie wynikające w trakcie prac. Otwarcie wystawy (zlokalizowanej na Plantach, naprzeciwko Bunkra Sztuki) było częścią obchodów „Święta Małopolski”. Kulminacyjną uroczystością była sesja sejmiku województwa w Teatrze im. J. Słowackiego, w trakcie której, na razie z telebimu, mogliśmy m.in. usłyszeć i zobaczyć, po raz pierwszy od tragicznego wypadku, Marka Nawarę – Marszałka Małopolski. Jego krótkie wystąpienie skwitowane zostało długimi, gorącymi oklaskami…
Pozostając w nastroju podniosłym i jubileuszowym, chciałbym gorąco pogratulować laureatom dwóch, organizowanych przez nasz Instytut konkursów: „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” i „Wektory Współpracy”. O szczegółach piszemy na dalszych stronach…

Biuletyn - 4(23)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 3(22) czerwiec 2009

Szanowni Państwo,
Celem Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pod honorowym patronatem Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego i prof. Jerzego Regulskiego – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron oraz podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych.
Zadaniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie dobrych praktyk, ale też inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” na stałe wpisał się w przestrzeń publiczną jako przedsięwzięcie inspirujące do ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie, budowania racjonalnie zarządzanej i przyjaznej mieszkańcom administracji.

Biuletyn - 3(22)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(21) kwiecień 2009

Szanowni Państwo,
Dla środowisk samorządowych, rok 2009 obfituje w jubileusze i okrągłe rocznice. Senat RP ogłosił rok 2009 „Rokiem Polskiej Demokracji”, odrodzone samorządy budują swoją tożsamość już 20 lat, a powiaty i samorządy regionalne podsumowują 10 lat istnienia. Niebawem świętować będziemy pierwsze wolne wybory. W ten ciąg wpisuje się Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ogólnopolska organizacja, która we wrześniu 2009, uroczystą konferencją podsumuje własne 20-lecie. Rozwój polskich samorządów jest ściśle powiązany z działalnością Fundacji. W całej Polsce istnieje sieć wsparcia i współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami a oddziałami FRDL. Również dla naszego Instytutu będzie to okazja do spojrzenia wstecz i podziękowania tym wszystkim, którzy życzliwie patronowali powstaniu i działalności MISTiA. Jesteśmy największym ośrodkiem regionalnym Fundacji i od 18 lat na dobre i na złe współpracujemy z małopolskimi gminami i powiatami. Co ważne, zamierzamy tę współpracę wzbogacać nowymi inicjatywami. Jubileusze i rocznice, to momenty symboliczne. Ważne jest, żeby stały się okazją do dyskusji o przyszłości, do budowania nowych jakości.
Wszyscy zastanawiamy się, jaka będzie dla Polski cena światowego kryzysu. Na szczęście dominuje nastrój nadziei, że wspólnie pokonamy przeciwności i znajdziemy sposób, by koszty społeczne były jak najmniejsze. W takim duchu pragnę wszystkim naszym Przyjaciołom złożyć serdeczne życzenia z okazji Wielkiej Nocy, żeby w naszych rodzinach również dominowała radość i optymizm. Wtedy wszystko stanie się łatwiejsze i bardziej oczywiste…

Biuletyn - 2(21)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(20) styczeń 2009

Szanowni Państwo,
Za nami ostry finisz 2008 roku. Tradycji stało się zadość… Znowu przeżyliśmy grudniowe szaleństwo rozliczeń, podsumowań, sprawozdań, przemieszane z klimatem Świąt i noworocznej zabawy. A teraz, wyposażeni w nowe kalendarze staramy się wrócić do normalności. Z lekkim niepokojem patrzymy w przyszłość – co przyniesie? czym zaskoczy? Bo przyzwyczailiśmy się już, że „stabilizacja”, to relikt minionych czasów a obecne nie szczędzą nam zmian, wyzwań i nowych doświadczeń.
Noworoczny numer naszego kwartalnika poświęcamy w dużej części sprawom ochrony środowiska i dyskusji wokół nowej ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”. Od dłuższego czasu jest to temat wywołujący emocje, jednak dopiero teraz, gdy będziemy zobowiązani wdrażać i stosować unijne dyrektywy, sprawa staje się przedmiotem gorących dyskusji. Wielu traktuje to wyłącznie jako nowy, biurokratyczny obowiązek, gorset hamujący lokalny rozwój gospodarczy. Ale rzecz w tym, żeby wyważyć racje, żeby zapisy ustawy nie były tylko sztywnym nakazem, ale by sprawy ochrony środowiska stanowiły ważne i realne zadanie samorządów. A równocześnie, żeby nie popadać w skrajny radykalizm, gdy ochrona środowiska staje się celem samym w sobie i stanowi zarzewie konfliktów społecznych.
Kilka tygodni temu składaliśmy sobie życzenia. Teraz twórzmy warunki, żeby się zrealizowały. Liczę na to, że w naszej Małopolskiej Ojczyźnie, potrafimy uniknąć konfliktów i jeszcze efektywniej będziemy współpracować. A nasz Instytut będzie ważnym podmiotem tej współpracy…

Biuletyn - 1(20)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 4(19) wrzesień 2008

Szanowni Państwo,
Jaka będzie tegoroczna jesień? Optymistycznie „złota polska”, czy depresyjnie szara? To nie jest pytanie natury meteorologicznej, ale pytanie o polski barometr polityczno-społeczny. Dokładnie rok temu pisałem w tym miejscu o szansach, jakie dla Polski i Małopolski niosą fundusze strukturalne. Wydawało się, że kończy się jałowy okres przygotowań i niebawem przejdziemy do czynów. Minął rok i…? Narasta zniecierpliwienie. Rozbudzone nadzieje, ciągle pozostają niespełnione. Dzisiaj, po roku mam wrażenie, że stoimy niemal w tym samym miejscu, że toniemy w biurokracji, że tworzenie procedur stało się celem samym w sobie, że narasta chaos. Obym był złym prorokiem, ale mam nieprzeparte wrażenie, że ten rok będzie kolejnym rokiem straconym, bo komuś zabrakło wyobraźni, odwagi, determinacji… A może się mylę? Może nadchodząca jesień okaże się przełomem i ociężała machina konkursów i dotacji w końcu ruszy? I co ważne, obędzie się bez afer, pretensji i wzajemnych oskarżeń.
A teraz o rzeczach miłych…
Ruszyła Małopolska Akademia Aktywnego Seniora. Kilka lat mówiliśmy o potrzebie utworzenia forum ludzi dojrzałych – nareszcie się udało.
W przyszłym roku przypada 20 rocznica powołania Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (MISTiA jest ośrodkiem Fundacji utworzonym rok później). Ma być uroczyście i merytorycznie. Trwa dyskusja, w jaki sposób uczcić to wydarzenie. Planowane są konferencje i serie wydawnictw.
Planujemy, wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej przy Uniwersytecie Ekonomicznym, uruchomić studia podyplomowe dla liderów organizacji pozarządowych. To będzie dla nas nowe, ciekawe doświadczenie.
I na koniec zachęcam do uważnej lektury kolejnego numeru „MISTiA na Szlaku”. Co dalej z ekonomią społeczną po zakończeniu PIW EQUAL? Oto jest pytanie…

Biuletyn - 4(19)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 3(18) czerwiec 2008

Szanowni Państwo,
Z dzisiejszej perspektywy, próba wyobrażenia sobie Polski bez struktur samorządowych, to zadanie dla ludzi obdarzonych dużą fantazją. Minione 18 lat, to cała epoka w dziejach wolnej Polski. A równocześnie, ciągle niewielki krok w budowaniu lokalnych tożsamości. W powszechnej świadomości, samorząd lokalny, to ciągle jeszcze tylko struktury, władze, urzędy. Minie wiele czasu, gdy zaczniemy postrzegać gminy jako wspólnotę ludzi ich zamieszkujących, wspieranych w swych dążeniach przez demokratycznie wybranych przedstawicieli. To zupełnie inna, szersza, bliższa ludziom perspektywa.
Sporą część naszego kwartalnika „na Szlaku” poświęciliśmy na refleksje o 18 latach budowania Polski samorządnej. Oddaliśmy głos osobom, które od samego początku, przez kolejne kadencje byli darzeni zaufaniem wyborców i osobiście pokonywali wszystkie zakręty na drodze tworzenia lokalnych demokracji w Małopolsce.
Jest szansa, że pokonamy niebawem kolejny, ważny dla samorządowej administracji, zakręt. Gorąca dyskusja toczy się wokół projektu nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Ścierają się racje, prezentowane są różne opcje i punkty widzenia. Ważne jednak, że dyskusja została zapoczątkowana, że nareszcie podjęta została inicjatywa uporządkowania, nazwania i dookreślenia spraw, które pilnie tego wymagają. Przedstawiciele Małopolski, z „byłym” Małopolaninem, a dzisiaj ministrem, Adamem Leszkiewiczem na czele, są bardzo w tej dyskusji aktywni.
Piszę ten tekst w przededniu tradycyjnego spotkania przedstawicieli małopolskich samorządów w Ogrodach Muzeum Archeologicznego. Zapewne będzie uroczyście i wspomnieniowo. Ogłosimy wyniki kolejnej edycji konkursu „Wzorcowy Urząd” (gratulacje dla Tarnowa!) a Marszałek powie o 10-letnich doświadczeniach samorządu regionalnego… Jak ten czas płynie…

Biuletyn - 3(18)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(17) maj 2008

Szanowni Państwo,
Celem Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pod honorowym patronatem Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego i prof. Jerzego Regulskiego – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron oraz podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych.
Zadaniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie dobrych praktyk, ale też inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” na stałe wpisał się w przestrzeń publiczną jako przedsięwzięcie inspirujące do ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie, budowania racjonalnie zarządzanej i przyjaznej mieszkańcom administracji.

Biuletyn - 2(17)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(16) styczeń 2008

Szanowni Państwo,
Z publikowanych tekstów tchnie optymizmem i poczuciem, że stoimy przed wielką szansą. I nie jest to na szczęście optymizm „urzędowy”, ale przeświadczenie oparte na solidnych, finansowych podstawach. W ten sposób najbliższą przyszłość postrzega Marszałek Marek Nawara, Dyrektor WUP, Andrzej Martynuska, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Jacek Woźniak. Trudno nie zgodzić się z tezą, że wiele zależy od racjonalnego wykorzystania środków europejskich, że plany są ambitne, a perspektywy świetlane. Teraz jeszcze „tylko” trzeba stworzyć takie warunki realizacji tych planów, żeby nie ugrzęznąć w niepotrzebnej biurokracji, nie stracić z oczu celów, które chcemy osiągnąć. Liczymy, że wspierać nas w tym będzie nowy Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller, znany i ceniony w środowisku małopolskich samorządowców.
Wiodący tekst niniejszego numeru „na Szlaku”, napisany przez prof. Jerzego Hausnera (dziękujemy Profesorze za współpracę), doskonale koresponduje z nową inicjatywą MISTiA, jaką jest konkurs „Małopolskie Wektory Współpracy”. Do końca stycznia czekamy na zgłoszenia tych wszystkich, którzy z przekonaniem rozwijają współpracę pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, widzą w tym szansę na nową jakość relacji publiczno-społecznych.
Ostatnie miesiące minionego roku obfitowały w uroczystości jubileuszowe. Mamy poczucie dużej satysfakcji, że od 15 lat współpracują z nami w ramach Forów, małopolscy Skarbnicy i Sekretarze. Uroczyste spotkania i konferencje, które odbyły się z tej okazji, były potwierdzeniem, że jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, że chcemy i potrafimy współpracować. Do grona Jubilatów, weszło również znacznie młodsze stażem (działające od 5 lat), ale niezwykle aktywne Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.
Tak więc, w nowy rok wchodzimy pełni nadziei i wiary, że uczestniczymy w wielkim, cywilizacyjnym skoku, którego owoce staną się udziałem również następnych pokoleń.

Biuletyn - 1(16)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 4(15) wrzesień 2008

Szanowni Państwo,
Na tle wydarzeń ostatnich tygodni, rządowych i parlamentarnych awantur, samorząd jawi się jako oaza rozsądku, spokoju i pragmatyzmu … W takich sytuacjach potwierdza się stabilizujący walor funkcjonowania zdecentralizowanej administracji samorządowej. Po raz kolejny odczuwamy, jak istotne jest oddzielenie administracji lokalnej od koniunktur politycznych, jak ważna dla nas jest lokalna perspektywa samorządowej codzienności. Próby upolitycznienia i centralizowania mechanizmów samorządowych, to zamach na istotę samorządu. Nigdy dość, by głośno o tym mówić, nigdy dość, by przed tym przestrzegać…
Małopolska intensywnie przygotowuje się do wykorzystania funduszy europejskich. Robi to skutecznie i konsekwentnie, dzięki czemu znalazła się w elitarnym gronie regionów, które jako pierwsze zakończyły prace nad regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2007-2013. W ten sposób zbliżamy się do momentu, w którym ogłoszone zostaną konkursy i rozpocznie się dzielenie „małopolskiego tortu” o wartości niemal 1,3 mld euro. Jeżeli rozsądnie zagospodarujemy te środki, to za kilka lat będziemy żyli w nowocześniejszej Małopolsce.
A w naszym Instytucie uroczyście świętowaliśmy 15-lecie powstania i intensywnej działalności Forum Skarbników Jednostek Samorządu Małopolski. Jest to najstarsze i najliczniejsze z naszych Forów. Stanowi grupę niezwykle zintegrowanych osób, z których aż 14 jest członkami od samego początku. To im, w czasie pobytu w Muszynie, wręczone zostały pamiątkowe „tablice”, a wśród tego zacnego grona jest oczywiście Prezes Forum, Pan Włodzimierz Janeczek. To nie koniec jubileuszy… Przygotowujemy się do listopadowych uroczystości związanych z kolejnym 15-leciem – tym razem Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Planujemy z tej okazji ogólnopolską konferencję „Urzędnik samorządowy w demokratycznym społeczeństwie”. Sprawozdanie z tych wydarzeń zamieścimy w kolejnym numerze naszego biuletynu.

Biuletyn - 4(15)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 3(14) czerwiec 2007

Szanowni Państwo,
Celem Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pod honorowym patronatem Marka Nawary – Marszałka Województwa Małopolskiego i prof. Jerzego Regulskiego – Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron oraz podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych.
Zadaniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie dobrych praktyk, ale też inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” na stałe wpisał się w przestrzeń publiczną jako przedsięwzięcie inspirujące do ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie, budowania racjonalnie zarządzanej i przyjaznej mieszkańcom administracji.

Biuletyn - 3(14)'MISTiA na Szlaku'

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(13) maj 2007

Szanowni Państwo,
Nigdy dość okazji, żeby gratulować i dziękować… Chciałbym więc raz jeszcze pogratulować sukcesu i podziękować za współpracę laureatom konkursu „Mądra Gmina 2006”. O zasadach konkursu i laureatach piszemy na stronie 2.
W bieżącym numerze tematem przewodnim są nowe regulacje, zobowiązujące jednostki samorządu terytorialnego do przeprowadzenia ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Prezentujemy na ten temat opinie dwojga ekspertów: Marka Dębickiego i Agnieszki Piskorz-Ryń. Obie opinie są krytyczne, wyrażają poglądy pełne obaw, wskazują na niejednoznaczność i niespójność rozporządzenia regulującego sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników. Tak się złożyło, że w tym samym czasie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej podjęła decyzję o wdrożeniu systemu ocen pracowników, a MISTiA był pierwszym ośrodkiem Fundacji, w którym pilotażowo ten proces przeprowadzono. Stąd też wiemy już, jak skomplikowane jest to przedsięwzięcie i, z jak wrażliwą materią mamy do czynienia. Miejmy nadzieję, że w przypadku urzędników samorządowych w sytuacjach wzbudzających wątpliwości zwycięży zdrowy rozsądek, a ocena pracowników stanie się akceptowaną, powszechną praktyką, służącą racjonalnej polityce personalnej i poprawie jakości zarządzania personelem w samorządzie.
Wśród powodów do radości i satysfakcji odnotujmy powstanie przy MISTiA nowego Forum: Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski. Zatwierdzono statut, ukonstytuował się zarząd, trwają prace nad programem kolejnych, comiesięcznych spotkań. Nie wątpię, że Forum stanie się ważną, opiniotwórczą platformą wymiany samorządowych doświadczeń w Małopolsce.
W marcu zanotowaliśmy rekordową ilość osób, które skorzystały z naszych szkoleń. Prawie 500 osób w ciągu miesiąca, to wynik najlepszy od kilku dobrych lat. Wiosenne ożywienie? Oby trwało jak najdłużej.

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(12) styczeń 2007

Szanowni Państwo,
Spotykamy się na tych łamach po raz pierwszy w 2007 roku. Pełni nadziei, ambitnych planów, entuzjazmu, ale równocześnie obaw i wątpliwości czy najbliższe miesiące pozwolą zrealizować zamierzenia, czy uda się pracować bez konfliktów i zawirowań.
Witam w gronie Czytelników naszego Biuletynu wszystkich „nowych” – tych, którzy dzięki wyborom po raz pierwszy znaleźli się w środowisku samorządowym. Witam… i zachęcam do współpracy z MISTiA. Gratuluję tym wszystkim, którzy ponownie potwierdzili zaufanie wyborców i przez kolejne 4 lata będą realizować ideę Polski obywatelskiej i samorządnej.
Po burzliwej, wyborczej końcówce ubiegłego roku, bieżący jawi się jako „rok dla pragmatyków”, kiedy górą będą ci, którzy potrafią sprawnie zarządzać i planować i dobrze odnajdują się w gąszczu wytycznych regulujących korzystanie ze środków unijnych. Wszystko wskazuje, że czeka nas 7 „tłustych lat”, ale nie znaczy to, że wszyscy dostaną „po równo”. Tym większa odpowiedzialność zarządzających gminami osób, od których kreatywności, inicjatywy i kompetencji będzie zależeć jakość i skala wykorzystania szansy, jaką są fundusze strukturalne.
Miło mi powitać na łamach naszego Biuletynu Marszałka – Marka Nawarę i Wojewodę – Macieja Klimę. Ich wypowiedzi jednoznacznie świadczą, że oba szczeble administracji mają wspólne priorytety na najbliższe lata, że możemy liczyć na ich ścisłą współpracę przy planowaniu i realizowaniu programów inwestycyjnych wspieranych środkami UE.
W kontekście wyzwań, które przed nami, szczególnego znaczenia nabiera stałe doskonalenie instytucji administracji samorządowej. Temu m.in. służy konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”, którego III edycję ogłaszamy i zachęcamy do udziału. Jest on szansą na promowanie i upowszechnianie dobrych rozwiązań zarządczych, nagradzania wdrożonych przedsięwzięć usprawniających działalność administracji. Laureatów poznamy – tradycyjnie – w maju, podczas uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego.

Biuletyn - 1(12)/2007

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 3(11) wrzesień 2006

Szanowni Państwo,
Po upalnym lecie, mamy kolejny wzrost temperatury. Tym razem wzrasta gorączka przedwyborcza. Ruszają giełdy, pojawiają się pierwsi kandydaci. Tradycyjnie (niestety!) trwają harce wokół ordynacji wyborczej. Pozostaje mieć nadzieję, że za kilka miesięcy nowo wybrani ludzie tworzący samorządy lokalne będą pamiętać, że upolitycznienie władz lokalnych nie służy samorządowi. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej apolityczność ma wpisaną do statutu. Dlatego rozpoczynamy nowy sezon działalności bez obciążeń przedwyborczych.
Na zaproszenie prof. Jana Zimmermanna włączyliśmy się w przygotowania do Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, który w tym roku odbędzie się w Zakopanem. Kilkuset naukowców i praktyków, będzie analizowało polski system prawa administracyjnego. Zjazd będzie pierwszym krokiem w porządkowaniu tego systemu i dostosowywaniu go do wymogów unijnych. W imieniu całej polskiej administracji publicznej i nas wszystkich, którzy temu prawu podlegamy, chciałoby się powiedzieć: „bądźcie skuteczni, powodzenia”.
Gorąco zachęcam do przeczytania ważnych tekstów firmowanych nazwiskami: prof. Michała Kuleszy, prof. Grażyny Prawelskiej – Skrzypek, Wicewojewody (będącego od niedawna p.o.Wojewody Małopolskiego) Andrzeja Muchy, Marszałka Janusza Sepioła oraz bardzo osobistej wypowiedzi Wicemarszałka Andrzeja Sasuły. Wszystkie one odnoszą się do kluczowych kwestii naszego życia publicznego, wskazują na słabości, sugerują rozwiązania i nie unikają kontekstu zbliżających się wyborów samorządowych.
Lato oznaczało dla nas nie tylko czas wypoczynku, ale również porządkowania spraw organizacyjnych. Między innymi odnowiliśmy, na kolejne trzy lata nasz certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9000:2001. Zmienił się znaczek firmy, która przeprowadziła audyt i wierzę, że jest to kolejny etap profesjonalizacji naszych usług. Czy tak się stanie, sami ocenicie Państwo niebawem…

Biuletyn - 3(11)/2006

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(10) czerwiec 2006

Szanowni Państwo,
Celem Konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” realizowanego wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie, jest promowanie wzorca przyjaznej administracji zorientowanej na doskonalenie wewnętrznych procedur, zapewniających przejrzystość działania i doskonalszą obsługę stron, a także podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest to konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych.
Do tegorocznej edycji Konkursu można było zgłaszać projekty zrealizowane w 2005 r. dotyczące:
• systemowych rozwiązań podnoszących jakość organizacji i funkcjonowania danego urzędu,
• upowszechniania i ułatwiania dostępu do informacji publicznej,
• podejmowania inicjatyw w formie nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań administracyjnych.
Zadaniem organizatorów jest nie tylko upowszechnianie dobrych praktyk, ale też inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Mamy nadzieję, że Konkurs „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” na stałe wpisze się w przestrzeń publiczną jako przedsięwzięcie inspirujące do ciągłego doskonalenia się, a co za tym idzie, budowania racjonalnie zarządzanej i przyjaznej mieszkańcom administracji.

Biuletyn - 2(10)/2006

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(9) kwiecień 2006

Szanowni Państwo,
Po nieco dłuższej niż zwykle przerwie, oto kolejny biuletyn „MISTiA na Szlaku”.
Miniony rok był piętnastym rokiem istnienia naszego Instytutu. Cieszymy się, że wrośliśmy w pejzaż Małopolski, że udowodniliśmy sens naszej pracy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce, która wspiera rozwój demokracji lokalnej. W duchu troski o wartości demokratyczne utrzymany jest tekst prof. Jerzego Regulskiego – Prezesa FRDL – w którym zdecydowanie protestuje przeciwko koncepcji ograniczenia ilości kadencji w wyborach samorządowych.
Jubileusze mają to do siebie, że przemijają …. a życie toczy się dalej. Toteż ważne dla przyszłości Małopolski są decyzje dotyczące sposobu dzielenia funduszy unijnych w nowym okresie programowania. Wypowiedź Marszałka Sepioła, to głos przeciwko proponowanemu podziałowi tych środków. Warto zapoznać się z argumentami, z których wynika, że nasz region musi głośno i jednoznacznie zaprotestować przeciwko niesprawiedliwemu podziałowi unijnych pieniędzy. Informacje z ostatnich dni pozwalają na ostrożny optymizm…
Włączamy się również w toczącą się już od kilku lat debatę o korzyściach płynących z partnerstwa publiczno-prywatnego. Mam wrażenie, że jakieś fatum przeszkadza, aby przejść od słów do czynów. Większość twierdzi, że jest to dobry, tani i skuteczny sposób na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, a równocześnie – pomimo wprowadzenia nowych regulacji – nieustannie ciąży nad tą koncepcją odium wątpliwości i niejednoznacznych zasad formalnoprawnych. Partnerstwo publiczno–prywatne, to wciąż niewykorzystana szansa na szybszy rozwój gmin i regionu.
Wydarzeniem marca było dla nas rozstrzygniecie kolejnej edycji konkursu „Mądra Gmina”. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w Muszynie, w czasie spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Jeszcze raz, przy tej okazji, chciałbym pogratulować Laureatom.

Biuletyn - 1(9)/2006

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 4(8) listopad 2005

Szanowni Państwo,
Za nami ostry finisz 2008 roku. Tradycji stało się zadość… Znowu przeżyliśmy grudniowe szaleństwo rozliczeń, podsumowań, sprawozdań, przemieszane z klimatem Świąt i noworocznej zabawy. A teraz, wyposażeni w nowe kalendarze staramy się wrócić do normalności. Z lekkim niepokojem patrzymy w przyszłość – co przyniesie? czym zaskoczy? Bo przyzwyczailiśmy się już, że „stabilizacja”, to relikt minionych czasów a obecne nie szczędzą nam zmian, wyzwań i nowych doświadczeń.
Noworoczny numer naszego kwartalnika poświęcamy w dużej części sprawom ochrony środowiska i dyskusji wokół nowej ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…”. Od dłuższego czasu jest to temat wywołujący emocje, jednak dopiero teraz, gdy będziemy zobowiązani wdrażać i stosować unijne dyrektywy, sprawa staje się przedmiotem gorących dyskusji. Wielu traktuje to wyłącznie jako nowy, biurokratyczny obowiązek, gorset hamujący lokalny rozwój gospodarczy. Ale rzecz w tym, żeby wyważyć racje, żeby zapisy ustawy nie były tylko sztywnym nakazem, ale by sprawy ochrony środowiska stanowiły ważne i realne zadanie samorządów. A równocześnie, żeby nie popadać w skrajny radykalizm, gdy ochrona środowiska staje się celem samym w sobie i stanowi zarzewie konfliktów społecznych.
Kilka tygodni temu składaliśmy sobie życzenia. Teraz twórzmy warunki, żeby się zrealizowały. Liczę na to, że w naszej Małopolskiej Ojczyźnie, potrafimy uniknąć konfliktów i jeszcze efektywniej będziemy współpracować. A nasz Instytut będzie ważnym podmiotem tej współpracy…

Biuletyn - 2(4)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 3(7) czerwiec 2005

Szanowni Państwo,
W naszym kolejnym Biuletynie znajdziecie wielogłos osób reprezentujących kluczowe instytucje regionalnej administracji, które wyrażają swoje opinie na temat doświadczeń wynikających z pierwszego roku przynależności Polski do Unii Europejskiej. Różne punkty widzenia, ale generalnie optymizm i pozytywne refleksje. Wszystko wskazuje na to, że potrafiliśmy oswoić europejską administrację i coraz pewniej a zarazem skuteczniej wykorzystujemy możliwości, które przed nami się otwierają.
W tle tych wydarzeń, podsumowujemy inną okrągłą rocznicę — 15 lat odrodzonego samorządu. Tegoroczne spotkanie małopolskich samorządowców w Ogrodach Muzeum Archeologicznego miało szczególny charakter. Gospodarz — Marszałek Sepioł zaprosił jako gościa specjalnego prof. Jerzego Regulskiego, współautora reformy samorządowej sprzed 15 lat, Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a równocześnie patrona nowego konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. W pięknej scenerii ogrodów wyniki pierwszej edycji Konkursu zostały ogłoszone, a laureaci — nagrodzeni.
Przeczytajcie również o bieżącej pracy MISTiA. O realizowanych przez nas projektach ze środków EFS (nowatorski e-learning dla nauczycieli!!!), o spółdzielniach socjalnych, mających powstać w ramach programu EQUAL, o wizycie samorządowców z Albanii.
Kalendarz wskazuje, że przed nami zasłużone wakacje i sezon urlopów. W MISTiA lato zapowiada się gorące, i bynajmniej nie mam tu na myśli prognoz meteorologicznych, ale nawał pracy, która nas czeka…

Biuletyn - 2(4)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(6) maj 2005

Szanowni Państwo,
Podnoszenie jakości pracy administracji samorządowej, tworzenie standardów, innowacyjność, to kolejne wyzwania, którym musi sprostać odrodzony polski samorząd w 15 roku istnienia i budowania własnej tożsamości oraz w rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Założeniem konkursu „Wzorcowy Urząd w Małopolsce” jest promowanie tych, którzy podejmują działania służące realizacji tych wyzwań. Jest to Konkurs dla ambitnych, twórczych i kreatywnych. Zadaniem organizatorów, będzie upowszechnianie dobrych praktyk, ale także inicjowanie swoistej rywalizacji, której pozytywne skutki powinni odczuć mieszkańcy w swoich codziennych kontaktach z urzędami gmin i powiatów.
Liczę, że dzięki naszej wspólnej — z Urzędem Marszałkowskim — inicjatywie, nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu, przełożą się również na uznanie i osobistą satysfakcję konkretnych osób, autorów wszystkich nagrodzonych inicjatyw. A kolejne edycje Konkursu udowodnią, że małopolska administracja jest przyjazna mieszkańcom i racjonalnie zarządzana.

Biuletyn - 2(4)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(5) luty 2005

Szanowni Państwo,
Jesteśmy w połowie, czteroletniej kadencji samorządu. Uznaliśmy to za dobrą okazję do dyskusji o doświadczeniach wójtów i burmistrzów wybranych według nowej ordynacji. Przed dwoma laty wzbudzała ona wiele emocji. Czy spełniła oczekiwania?
Zapraszam do przeczytania dwugłosu Dyrektorów: Jana Golby – Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Adama Leszkiewicza – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W obu tekstach motywem przewodnim jest decentralizacja, rozumiana jako przekazywanie zadań i kompetencji ze szczebla centralnego do struktur regionalnych i wojewódzkich. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas kolejna reforma administracji. Jest to również jeden z istotnych wątków rozpoczynającej się ogólnopolskiej debaty nad założeniami Narodowego Planu Rozwoju.
Znajdziecie Państwo również porcję informacji „z życia” MISTiA – o zakończonym po trzech latach prac, międzynarodowym projekcie ETNA (program Leonardo da Vinci); o realizowanym na Ukrainie projekcie „TOP – Trójkąty współpracy” i o rozpoczynanych dużych projektach: w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL („Możemy wiecej …”), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego („Inwestycja w wiedzę gwarancją sukcesu na rynku pracy”) oraz finansowanego z funduszu PHARE projektu „Inwestuję w siebie”, skierowanego do bezrobotnej młodzieży.
Gorąco zachęcam do udziału w nowym konkursie, organizowanym wspólnie przez MISTiA i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, „Wzorcowy Urząd w Małopolsce”. Odbyło się już pierwsze posiedzenie Kapituły, której przewodniczy prof. Mirosław Stec.
Każdy kolejny nasz Biuletyn, to wynik trudnych kompromisów – tematów nie brakuje a rygory objętości zmuszają do ograniczeń. Piąty numer, to dobra okazja na chwilę refleksji. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.

Biuletyn - 2(4)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(4) listopad 2004

Szanowni Państwo,
Po długiej przerwie, otrzymujecie kolejny numer naszego biuletynu „MISTiA na Szlaku”, czyli porcję gorących tematów prezentowanych przez wybitnych ekspertów.
Po raz pierwszy gościmy na naszych łamach Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Witolda Śmiałka, który omawia program INTERREG w kontekście potrzeb i możliwości naszego regionu.
Dyskutujemy, prezentując różne punkty widzenia, o dostosowaniu sieci szkół do potrzeb edukacyjnych. Temat ważny i kontrowersyjny, bo w tle czai się perspektywa likwidacji szkół. Przeczytajcie rozmowę na ten temat z Małopolską Kurator Elżbietą Lęcznarowicz i Wójtem Klucz – Małgorzatą Węgrzyn.
Nową inicjatywą MISTiA jest utworzenie Forum Doradców Lokalnej Przedsiębiorczości. Po zainteresowaniu widać, że gminy poważnie podchodzą do nowych obowiązków związanych z pomocą dla MŚP, równocześnie zdają sobie sprawę ze złożoności zagadnienia. Nowe Forum ma pomóc w unikaniu błędów i w stałym podnoszeniu kompetencji osób zajmujących się w gminach rozwojem lokalnej przedsiębiorczości.
A ponadto piszemy o obchodzącej 15-lecie istnienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, której MISTiA jest istotną częścią. Największa w Polsce sieciowa organizacja pozarządowa, konsekwentnie wspierająca rozwój lokalnej demokracji, realizująca swoje cele poprzez szkolenia, konsulting, prace badawcze. To prawdziwy ewenement, nie tylko w skali Polski. Publikujemy garść wspomnień i planów na przyszłość…
Zachęcam do lektury tych i wielu innych artykułów w naszym Biuletynie, zwłaszcza, że macie Państwo na to sporo czasu – następny numer dopiero w styczniu 2005.

Biuletyn - 2(4)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(3) kwiecień 2004

Szanowni Państwo,
Za nami cztery miesiące 2004 roku. Zbliża się historyczny moment przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Powiedziano już na ten temat tak wiele, że trudno uniknąć powtórzeń i banalności. Ale pomimo wielu pytań i wątpliwości, jedno jest pewne – stajemy przed ogromną szansą. Patrząc z perspektywy ostatnich kilku lat, wykonaliśmy wszyscy ogromną pracę, żeby dobrze się przygotować do funkcjonowania w nowych warunkach. Mam wrażenie, że w Małopolsce te prace były szczególnie intensywne i niebawem będziemy zbierali pozytywne tego owoce.
Mam prawo, żeby tak sądzić na podstawie niedawnych doświadczeń MISTiA z realizacji w Małopolsce ośmiu powiatowych Programów Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Rzetelne wykonanie tych prac było możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu się w nie władz powiatowych i przedstawicieli lokalnych środowisk przedsiębiorców. Udało się. Obserwowaliśmy - w większości przypadków – autentyczną współpracę w budowaniu powiatowych strategii rozwoju. To pozwala sądzić, że nauczyliśmy się myśleć strategicznie.
W tym kontekście nieco mniej egzotycznie wyglądają prace, które rozpoczynamy w ramach programu TACIS na Ukrainie. W ramach projektu „Trójkąty Współpracy”, będziemy – w oparciu o dobre, polskie doświadczenia – przygotowywać grupę ukraińskich ekspertów do korzystania z metody „triangle of partnership”, polegającej na współpracy przy planowaniu długofalowego rozwoju trzech głównych środowisk lokalnych: władz samorządowych, sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W podobnej sytuacji byliśmy ponad 10 lat temu w Polsce, gdy po raz pierwszy przekonywaliśmy środowiska samorządowe do skuteczności tej metody.
Zachęcam do współredagowania naszego biuletynu „MISTiA na Szlaku”: proponowania tematów, nadsyłanie tekstów.

Biuletyn - 1(3)/2004

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 2(2) grudzień 2003

Szanowni Państwo,
Oto drugi numer biuletynu „MISTiA na Szlaku”. Wydajemy go w grudniu 2003 roku, kiedy jeszcze za wcześnie na podsumowania. Można jednak prognozować z czym Małopolska wejdzie w rok 2004.
Na nasze zaproszenie szefowie administracji publicznej Małopolski – Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł i Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik – przedstawiają zadania stojące przed samorządami i administracją rządową w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku.
Wydanie drugiego numeru biuletynu „MISTiA na Szlaku” towarzyszy konferencji Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, zwołanej z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i administracją publiczną w realizacji programu rozwoju regionalnego Małopolski jest konieczna dla wdrożenia standardów europejskich i skutecznego wykorzystania funduszy unijnych. Program szkoleniowo-konsultingowy FRDL-MISTiA będzie wspierał skuteczną realizację tej współpracy.
Miejsce i rolę Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w niełatwych procesach wdrażania unijnych norm w polskiej administracji określa „Strategia Programowa FRDL na lata 2003–2008”. Znalezienie swojego miejsca we wspólnym rozwijaniu Małopolski to najważniejsze zadanie dla naszego Instytutu. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie obfitował w sukcesy i przyniesie nam wiele satysfakcji.
Wszystkim Czytelnikom naszego biuletynu „MISTiA na Szlaku” życzę spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku wielu okazji do wspólnych spotkań i owocnych, służących rozwojowi Małopolski, dyskusji.

Biuletyn - 2/2003

Biuletyn "MISTiA na Szlaku" - numer 1(1) październik 2003

Szanowni Państwo,
Trzymacie w rękach pierwszy numer biuletynu „MISTiA na Szlaku”. Wielu z Was doskonale, od wielu lat zna nasz adres: ul. Szlak 73a w Krakowie. Pragniemy, aby było to dla Was miejsce przyjazne. Tych, którzy u nas jeszcze nie byli - zapraszamy, wierząc że bogata i różnorodna oferta Instytutu będzie dla nich wsparciem w rozwiązywaniu codziennych zawodowych problemów. Tak bowiem widzimy naszą rolę na mapie Małopolski - chcemy wspierać, łączyć, pomagać.
Wierzymy, że wspólnie będzie nam łatwiej podejmować trafne decyzje, od których zależy jakość naszego życia. Po raz kolejny w naszej historii stajemy w obliczu nowych wyzwań, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W wielu dziedzinach czeka nas ogromna praca, aby wykorzystać szanse, które wiążą się z akcesją. Wszyscy musimy odnaleźć się w nowych warunkach i wymaganych przez Unię standardach.
Rozumiejąc to, zaczęliśmy od siebie, wdrażając - jako pierwsza w Małopolsce organizacja pozarządowa - system jakości zgodny z normą ISO 9002:2000. Wierzymy, że dzięki temu uczyniliśmy kolejny krok, aby nasza oferta jeszcze lepiej spełniała Państwa oczekiwania.
W kolejnych numerach biuletynu „MISTiA na Szlaku” będziemy chcieli sygnalizować problemy i pokazywać sposoby ich rozwiązywania. Liczymy na współpracę, zapraszamy do wspólnego redagowania biuletynu...

Biuletyn - 1/2003

 

 

 

Strona zmodyfikowana: 21/02/2012