Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Mądra Gmina 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie postanowił wyróżnić gminy, które najwięcej inwestują w rozwój zawodowy swoich pracowników. Opracowane zostały zasady Konkursu "Mądra Gmina", którego celem jest wyłonienie tych gmin z obszaru działania Instytutu, które najczęściej kierują pracowników swych urzędów lub jednostek prowadzonych przez urząd na szkolenia realizowane przez MISTiA.

Pierwsza edycja Konkursu obejmowała lata 1991-1999, a jej rozstrzygnięcie wpisało się w program obchodów 10-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Duże zainteresowanie gmin pierwszą edycją konkursu - również dzięki aspektowi promocyjnemu a także atrakcyjnym nagrodom dla laureatów - było wyraźnym sygnałem potwierdzajacym, że jest to bardzo wartościowa inicjatywa, którą należy kontynuować w kolejnych latach.

 

 


Konkurs 2013
Konkurs 2012 
Konkurs 2011
Konkurs 2010 
Konkurs 2009 
Konkurs 2008
Konkurs 2007 
Konkurs 2006
Konkurs 2005
Konkurs 2004
Konkurs 2003
Konkurs 2002
Konkurs 2001
Konkurs 2000
Konkurs 1991-1999

 

 

 

Autor: Tomasz Mazur
Strona zmodyfikowana: 11/02/2014