Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Ogloszenie nr1 


Zapytanie Ofertowe Nr 33/REZON/2014

z dnia  12.06.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy Biblioterapia dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1Formularz oferty

Załącznik Nr 2 Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


Zapytanie Ofertowe Nr 32/REZON/2014
z dnia  03.06.2014 r.

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: KURS EXCEL POZIOM PODSTAWOWY I ŚREDNIOZAAWANSOWANY (kod CPV: 80530000-8)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Program kursu
Załącznik Nr 3 - Życiorys Zawodowy
Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Zapytanie Ofertowe Nr 31/REZON/2014


z dnia  12.05.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: KURS OBSŁUGI PODESTU RUCHOMEGO (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu

Załącznik Nr 3 - Życiorys Zawodowy

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług


Zapytanie Ofertowe Nr 30/REZON/2014


z dnia  25.04.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: KURS WOKALNY ŚPIEWU SOLOWEGO – KLASYCZNEGO (OPEROWEGO) dla 1 osoby (kod CPV: 80530000-8)

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu

Załącznik Nr 3 - Życiorys Zawodowy

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług 


Zapytanie Ofertowe Nr 29/REZON/2014
z dnia  08.04.2014 r.

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy KIEROWCA WOZKOW JEZDNIOWYCH SPALINOWYCH I ELEKTRYCZNYCH dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia

Zapytanie Ofertowe Nr 28/REZON/2014

z dnia  04.04.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs kwalifikacyjny w zakresie MT-1 i 2 - Badania magnetyczno-proszkowe, z egzaminem certyfikacyjnym , zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712:2012 dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


 
 

Zapytanie Ofertowe Nr 27/REZON/2014
z dnia  03.04.2014 r.

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy ADMINISTRACJA BAZY DANYCH ORACLE dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


Zapytanie Ofertowe Nr 26/REZON/2014
z dnia  26.02.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy SPAWACZ METODĄ MIG, MAG dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


Zapytanie Ofertowe Nr 25/REZON/2014

z dnia  25.02.2014 r.

 W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy KADRY I PŁACE dla 2 uczestników projektu (kod CPV: 80530000-8)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego
Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia


Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia

 

 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 24/REZON/2014


z dnia  19.02.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy OPERATORA KOPARKO-ŁADOWARKI dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia

 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 23/REZON/2014


z dnia  19.02.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs w zakresie prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną  dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


Zapytanie Ofertowe Nr 22/REZON/2014


z dnia  19.02.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy w zakresie projektowania wnętrz dla 2 uczestników projektu (kod CPV: 80530000-8)

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 21/REZON/2014


z dnia  19.02.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs w zakresie badań nieniszczących, 1 i 2 stopień VT1+VT2, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9712 dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 20/REZON/2014


z dnia  04.02.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs pedagogiczny nadający uprawnienia pedagogiczne do nauczania w zawodzie nauczyciela (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe


Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Program kursu zawodowego

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia

 

Zapytanie Ofertowe Nr 19/REZON/2013
z dnia  24.01.2014 r.


W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy dla 1 uczestnika projektu– PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY/HANDLOWIEC, z elementami negocjacji, technik NLP w sprzedaży (kod CPV: 80530000-8)


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia Oferenta
Załącznik Nr 3 - Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


 

 

 

Zapytanie Ofertowe Nr 18/REZON/2013
z dnia  24.01.2014 r.

 W związku z realizacją projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie występuje z zapytaniem ofertowym na zakup usługi: kurs zawodowy dla 1 uczestnika projektu (kod CPV: 80530000-8) – DORADCA PODATKOWY


Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Oświadczenia Oferenta
Załącznik Nr 3 - Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego
Załącznik Nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
Załącznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


 

Ogłoszenie nr 2 z dnia 3 lipca 2012

 

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącejusługi wynajmu sali na spotkania biznesowe związane z usługami doradczymi świadczonymi dla przedsiębiorstw w projekcie pt. „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

CPV:        70.22.00.00-9  – wynajem sali


w projekcie pt. pt. „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanym, który jest wdrażany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z 6 instytucjami otoczenia biznesu z terenu województwa małopolskiego tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (lider projektu), Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o., Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Sądecką Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin i miejsce składania ofert upływa 16.07.2012 do godz. 12.00


Dokumentacja:

-         ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/DMP/2012

-         Zał. nr 1. Wzór formularza oferty

-         Zał. nr 2. Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia


Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem znajduje się na stronie internetowej www.mistia.org.pl w części dot. „Ogłoszenia”


 

Ogłoszenie nr 1

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

CPV:        85.31.23.20-8 – usługi doradztwa

CPV:        79.11.10.00-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego


w ramach projektu „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”


Postępowanie prowadzone będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2011 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

 

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego Nr 01/DMP/2012 z dnia 26.01.2012 r.

 

Państwa pytania z dnia 6.02.2012

 

Państwa pytania z dnia 7.02.2012


Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

 

-         Zapytanie ofertowe

-         Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

-         Załącznik nr 2. Wzór formularza oferty

-         Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia podwykonawcy

-         Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

-         Załącznik nr 5. Wzór wykazu usług potwierdzający doświadczenie w przedmiocie zamówienia

-         Załącznik Nr 6. Wzór wykazu osób i podmiotów, które będą realizować zamówienie

 

Zapytanie Ofertowe Nr 10/REZON/2013

z dnia  9.05.2013 r.


dotyczące zakupu usługi: przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców” na podstawie umowy nr WND-POKL.08.01.02-12-009/11, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi: przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu  pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców”.

CPV: 80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie
31-153 Kraków
ul. Szlak 73a
Tel. (12) 633 51 54
Fax. (12) 633 51 54
NIP: 5220001895
KRS: 0000052000

Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012 roku.


Dokumenty do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Oświadczenia Oferenta

Załącznik Nr 3 - Założenia programowe i realizacyjne kursu zawodowego

Załącznik Nr 4 - Harmonogram zajęć kursu zawodowego

Załącznik Nr 5 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 6 - Wykaz zrealizowanych usług tożsamych lub odpowiadających  przedmiotowi zamówienia


 

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 16/06/2014