Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

MOWES 

Zapytanie Ofertowe w procedurze rozeznania rynku nr 1/MOWES MZ/2017

z dnia 24.01.2017 roku

dotyczące wyboru trenerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

 

Załączniki:


Zapytanie ofertowe


Załącznik nr 1  formularz oferty

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 24/01/2017