Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Małopolski Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) rozpoczął działalność w obecnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Tworzy go partnerstwo 6 organizacji:

1.     FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

2.     Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

3.     Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych

4.     Spółdzielnia Socjalna OPOKA

5.     Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

6.     Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

                                              

Działania prowadzone przez MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r. W trakcie realizacji poszczególnych działań podjęto szereg przedsięwzięć, ukierunkowując aktywność partnerstwa zgodnie z ww. standardami.

W poniższym linku znajdą Państwo aktualną ofertę wsparcia osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej a także instytucji sektora publicznego.

  „OFERTA..”


Sprawozdanie z działalności na rzecz Ekonomii Społecznej w 2014 r.

 „Sprawozdanie...”

 

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 19/08/2015