Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Usługi Szkolnictwa Wyższego 

Ogłoszenie nr 1 z dnia 27 września 2012 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

w ramach Projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne o numerze POKL.05.02.01-00-025/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Poniżej dokumentacja związana z prowadzonym postępowaniem:

(4 PLIKI: Zapytanie  (PDF),Formularz oferty Umowa, Oświadczenie)


Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 19 października 2012 roku

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego 5/NZP/2012 na świadczenie usług szkolnictwa wyższego w ramach Projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne o numerze POKL.05.02.01-00-025/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji publikuje Zawiadomienie o wyborze ofert (poniżej).

Ogłoszenie


_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 1 z dnia 17 września 2012 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

w ramach Projektu Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL.05.02.01-00-017/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Poniżej dokumentacja związana z prowadzonym postępowaniem:

(4pliki:  zapytanie (PDF),formularz ofertyumowaoswiadczenie)


Informacja dodatkowa z dnia 20 września 2012 roku

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego Nr 3/BAS/2012, którego  przedmiotem jest Zakup miejsc na studiach podyplomowych w województwie  małopolskim dla łącznej grupy 29 pracowników 5 Urzędów Gmin: Wiśniowa,  Pcim, Jordanów, Tokarnia, Lubień (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa  wyższego)

Zamawiający – FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i  Administracji w Krakowie informuje, że w załączniku nr 3 – Oświadczenie – do zapytania ofertowego Nr 3/BAS/2012, którego przedmiotem jest zakup  miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej  grupy 29 pracowników 5 Urzędów Gmin: Wiśniowa, Pcim, Jordanów, Tokarnia,  Lubień (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego), nastąpiła  oczywista pomyłka pisarska, polegająca na wskazaniu w tymże załączniku (załącznik nr 3 – Oświadczenie) błędnej wielkości łącznej grupy  pracowników. Łączna grupa pracowników liczy 29 osób, jak określono w  Zapytaniu i w załączniku nr 1 do Zapytania – formularz oferty, a nie 27  pracowników. Zamawiający uzna Oświadczenia złożone wg umieszczonego  formularza za właściwe, spełniające wymagania określone w zapytaniu  ofertowym.


Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 16 października 2012 roku

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego 3/BAS/2012 na świadczenie usług szkolnictwa wyższego w ramach Projektu Beskidzka Akademia Samorządowa o numerze POKL.05.02.01-00-017/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji publikuje Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zawiadomienie o wyborze ofert (plik do pobrania)

________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 2 z dnia 17 września 2012 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

w ramach Projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne o numerze POKL.05.02.01-00-025/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Poniżej dokumentacja związana z prowadzonym postępowaniem:

(4pliki: zapytanie (PDF) ,  formularz ofertyumowaoswiadczenie)


Informacja dodatkowa z dnia 20 września 2012 r.

Dodatkowa informacja do zapytania ofertowego Nr 4/NZP/2012, którego przedmiotem jest Zakup miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej grupy 36 pracowników samorządowych z gmin: Pleśna, Radłów, Szczurowa, Wojnicz, Zakliczyn (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego)

Zamawiający - FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie informuje, że w części 3B, kolumnie "Wymagania dodatkowe" - zapytania ofertowego Nr 4/NZP/2012, którego przedmiotem jest Zakup miejsc na studiach podyplomowych w województwie małopolskim dla łącznej grupy 36 pracowników samorządowych z gmin: Pleśna, Radłów, Szczurowa, Wojnicz, Zakliczyn (kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego), nastąpiła oczywista pomyłka pisarska, polegająca na zaistnieniu słowa "przedsiębiorstw". 

Prawidłowe brzmienie: "W programie zagadnienia związane z problematyką rachunkowości i zarządzania finansami z elementami controllingu". Opis wymagań dotyczących tej części zapytania zawarty został w kolumnie "Opis wymagań". Projekt pn."Nowoczesne Zarządzanie Publiczne" o numerze POKL.05.02.01-00-025/12, w ramach którego odbywa się wskazane postępowanie dotyczące zakupu usług szkolnictwa wyższego, służy wzmocnieniu potencjału administracji samorządowej.


Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 16 października 2012 roku

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego 4/NZP/2012 na świadczenie usług szkolnictwa wyższego w ramach Projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne o numerze POKL.05.02.01-00-025/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji publikuje Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zawiadomienie o wyborze ofert (plik do pobrania)

_________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 3 z dnia 17 września 2012 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

kod CPV: 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego

w ramach Projektu 5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Poniżej dokumentacja związana z prowadzonym postępowaniem:

(4pliki: zapytanie (PDF) ,formularz oferty, umowaoswiadczenie)


Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 16 października 2012 roku

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego 4/5na5/2012 na świadczenie usług szkolnictwa wyższego w ramach projektu 5 urzędów na 5 – doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji publikuje Zawiadomienie o wyborze ofert.

Zawiadomienie o wyborze ofert (plik do pobrania)

 

 

 

Autor: Adam Syc
Strona zmodyfikowana: 10/10/2013