Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Zapytanie Ofertowe 2 MOWES 

Zapytanie Ofertowe w procedurze rozeznania rynku nr 2/MOWES MZ/2017

 z dnia 3.02.2017 roku

 

dotyczące świadczenie usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla uczestników/uczestniczek szkoleń realizowanych w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1  formularz oferty

 

 

 

0
Strona zmodyfikowana: 03/02/2017