Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Kwartalnik MISTiA  

  
Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 4(45) październik 2014

Szanowni Państwo,
W lekko zmienionym składzie redakcyjnym oddajemy w Państwa ręce 45. numer kwartalnika „MISTiA na Szlaku”. Mimo, że od ostatniego wydania minął raptem kwartał, dużo się w tym okresie wydarzyło, o czym skrupulatnie staramy się informować m.in. na naszych łamach.
Szczególnym wydarzeniem była uroczysta konferencja w Senacie RP, stanowiąca zwieńczenie obchodów jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nasz Instytut od początku swojej działalności był i jest ważnym ogniwem w sieci FRDL. 18 września br. w Senacie RP można było po raz kolejny się o tym przekonać.
Okres świętowania nie trwał jednak długo. 26 września br. odbyło się posiedzenie nowej Rady Programowej Instytutu, której przewodnictwo objął Pan Senator Janusz Sepioł. W trakcie inauguracyjnego spotkania omówiono sprawy bieżące oraz zainicjowano dyskusję na temat strategii FRDL MISTiA na najbliższe lata.
Dzień wcześniej opublikowaliśmy w „Dzienniku Polskim” kolejną edycję Rankingu Gmin Małopolski. Dzięki owocnej współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie już po raz piąty promujemy najlepszą dwudziestkę małopolskich gmin. Na szczególne słowa uznania zasłużyły tym razem gminy Liszki, Wielka Wieś i Wieliczka.
W numerze znajdziecie Państwo również teksty związane z polityka senioralną. Zagadnienie to traktujemy jako jedno z poważniejszych wyzwań, przed którym staną samorządy w najbliższych latach. Naszym zdaniem powinien to być jeden z priorytetów dla nowego „zaciągu” samorządowców, wyłonionych w zbliżających się wyborach. A propos. Niech wygra lepszy!

Kwartalnik - 4(45)'MISTiA na Szlaku'

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 3(44) lipiec 2014

Szanowni Państwo,
W kolejnym numerze „Na Szlaku”, tematem przewodnim uczyniliśmy politykę prorodzinną. W ostatnich miesiącach wiele dzieje się w tym zakresie. Przedstawiamy Państwu przesłanki, które decydują, iż nadszedł już najwyższy czas, by polityką tą zająć się jak najbardziej poważnie. Prezentujemy także przykłady i doświadczenia, które mogą stanowić inspirację do podejmowania podobnych działań przez kolejne gminy i powiaty. Mamy nadzieję, że nasze teksty zachęcą kolejne Rady Gmin i Powiatów do przeanalizowania sytuacji demograficznej na swym terenie i że w naszych artykułach znajdą inspirację do podjęcia własnych działań i wykreowania oryginalnych rozwiązań.
Na łamach naszego kwartalnika znajdą Państwo także informację o ogólnopolskim projekcie, którego liderem jest ośrodek FRDL w Katowicach. To cenna inicjatywa, która może przynieść poprawę jakości kontraktowania realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe. To rozwiązanie szeroko jest wykorzystywane w krajach o dużych tradycjach demokratycznych
Z jednej strony przynosi ono zwiększenie zaangażowania społecznego obywateli, z drugiej – odciąża samorząd od konieczności zajmowania się wszystkim. Dzięki niemu samorząd staje się bardziej kreatorem i strategiem niż wykonawcą i realizatorem. Może więc w większym stopniu skupić się na swej podstawowej funkcji kreowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej oraz budowaniu narzędzi rozwoju. Zachęcamy Państwa do udziału w tym projekcie.
Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na tekst odnoszący się do przedsięwzięcia zrealizowanego przez Związek Międzygminny w Proszowicach. Opracowany w jego ramach komplet 108 dokumentów strategicznych związanych z optymalizacją i poprawą jakości usług edukacyjnych realizowanych na terenie 9 gmin należących do Związku – stanowi dobry przykład współpracy międzygminnej.

Kwartalnik - 3(44)'MISTiA na Szlaku'

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 2(43) maj 2014

Szanowni Państwo,

niniejszy numer naszego kwartalnika trafi w Państwa ręce w specyficznym czasie: tuż po Świętach Wielkiej Nocy, kanonizacji Jana Pawła II i krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Miniony czas Świąt, to okres rodzinnych spotkań, budzącej się do życia wiosny, a dla większości, także czas refleksji i zadumy religijnej. Zaś okres przedwyborczy jest w Polsce od lat czasem sporów politycznych, które przyjmują coraz ostrzejszą formę.

W tych dniach obchodzimy też 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tego właśnie względu zdecydowaliśmy, że nasze członkostwo w Unii będzie tematem przewodnim tego numeru „Na Szlaku”. Zwróciliśmy się do osób reprezentujących różne środowiska, by dokonali podsumowania. Przeanalizowali korzyści i porażki naszego członkostwa; by spróbowali określić istotne wyzwania na przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, że w okresie przedwyborczym każdy głos może być traktowany jako pochwała lub przygana wobec dowolnej opcji politycznej. Nalegaliśmy więc, by wypowiedzi te były wyważone i odnoszące się do uczestnictwa Polski w Unii; nie były natomiast agitacją, ani tym bardziej krytyką jakichkolwiek poglądów politycznych.

Liczymy na to, że również nasi czytelnicy, przeglądający te łamy w tak specyficznym okresie, będą ciągle jeszcze mieć w sobie wiele empatii, wyciszenia i radości wywodzących się z Wielkiej Nocy. To powinno pozwolić na dokonanie oceny uczestnictwa Polski w Unii w sposób obiektywny i pozbawiony politycznego zacietrzewienia. Ta ocena zaś (a nie poglądy polityków, zwłaszcza w sprawach krajowych) powinna stać się podstawą do decyzji w sprawie uczestnictwa w wyborach.


Biuletyn - 2(43)'MISTiA na Szlaku'

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 1(42) styczeń 2014

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nowy 2014 rok.

Jego nastanie wiąże się z pewną dozą niepewności wynikającą z rozpoczęcia nowego okresu programowania Unii Europejskiej. W optymistycznym wariancie, nowe konkursy uruchomione zostaną z początkiem drugiego półrocza. Oznacza to, że samorządy w Polsce przez pewien czas nie będą mogły korzystać ze środków nowego rozdania. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że środki te będą trudniejsze do pozyskania. W nowym okresie programowania szczególnie promowane będą przedsięwzięcia partnerskie, wymagające współpracy kilku jednostek, uzgodnienia wspólnych celów i wydyskutowania kompromisowych warunków ich osiągania. Wiele naszych samorządów ma na tym polu spore doświadczenia. Są jednak i takie, które dopiero będą uczyć się przygotowywania partnerskich wniosków. To im właśnie będzie nieco trudniej.

Bieżący rok, to początek maratonu wyborczego. Wielu samorządowców planuje wziąć udział w wyborach, kandydując na różne funkcje w kraju i w Parlamencie Europejskim. Po wyborach, bez względu na ich wynik, z pewnością nastąpią zmiany. A i przed wyborami kolejne kampanie wyborcze stworzą nowe warunki, w jakich przyjdzie działać samorządom. Ta szczególna rzeczywistość może w wielu miejscach utrudnić pracę urzędnikom. Wiele samorządów boryka się też z kłopotami wynikającymi z zamykania projektów zakontraktowanych ze środków poprzedniego okresu programowania, braku płynności i różnych specyficznych warunków zaistniałych w ich jednostkach.

Nie należy jednak popadać w pesymizm. Samorządy w Polsce niejednokrotnie udowodniły, że potrafią radzić sobie z trudnościami i okresowymi kłopotami. Nawet więcej! Pokazały, że w obliczu trudności potrafią mobilizować się i uruchamiać drzemiące na co dzień rezerwy. Potrafią obmyślić i zastosować niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie z przeciwnościami.

W rozpoczynającym się roku, zespół pracowników naszego Instytutu życzy Państwu, by bez trudu udawało się pokonywać wszelkie bariery i z sukcesami realizować działania przynoszące zadowolenie społecznościom lokalnym i służące rozwojowi naszych małych ojczyzn.

Biuletyn - 1(42)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 4(41) wrzesień 2013

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce ostatni w tym roku numer naszego kwartalnika. Jego tematem wiodącym uczyniliśmy zagadnienia związane z innowacyjnością. Uważamy bowiem, że obecnie, a szczególnie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, sprawy te staną w centrum uwagi. Tymczasem Polska zajmuje dalekie, 23. miejsce w Unijnym Rankingu Innowacyjności i stan ten musi ulec zmianie, jeśli mamy sprostać wyzwaniom konkurencyjności. Potocznie rozumiana innowacyjność kojarzy się ze związkiem przedsiębiorczości i przemysłu z nauką, jednakże miejsce dla innowacji jest także w wielu innych obszarach, w tym także w samorządzie. Szerzej piszą o tym autorzy poszczególnych tekstów, wskazując także na znaczenie innowacyjności i jej rolę w budowaniu i wdrażaniu polityk rozwojowych w naszym regionie.

Tradycyjnie już jesienią, publikujemy Ranking Gmin Małopolski. Oprócz zwykłego omówienia wyników Rankingu, przedstawiamy tym razem także wyniki „zbiorcze” po czterech jego edycjach. W tabeli prezentujemy dziewięć gmin, których pozycje w kolejnych rankingach dały im najlepszy wynik łączny.

Jak zwykle, w tym numerze również znajdą Państwo informacje o przedsięwzięciach realizowanych w MISTiA, wśród których na szczególną uwagę zasługuje badanie wykonane przez nasze Centrum Analiz Strategicznych na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem badania było zebranie (po raz pierwszy w Polsce) danych dotyczących skali zwolnień nauczycieli z pracy oraz przeanalizowanie, jak nauczyciele i samorządy radzą sobie z tym problemem.

Biuletyn - 3(40)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 3(40) czerwiec 2013

Szanowni Państwo,

Nadchodzący okres wakacji i wypoczynku dobrze koresponduje z tematem przewodnim tego numeru kwartalnika „Na Szlaku”. Jest nimturystyka i rekreacja. Nie piszemy tu jednak o atrakcjach turystycznych poszczególnych miejscowości w Małopolsce. Staramy się pokazać zagadnienia turystyki widziane z perspektywy Ministerstwa Sportu i Turystyki, władz regionu i organizacji turystycznych. Wszystko to zaś w taki sposób, by każdy z samorządów mógł skonfrontować swoje dokonania z założeniami szerszej polityki. Tradycyjnie też staramy się pokazać, jakie środki przewidywane są w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na tę sferę aktywności. W naszej stałej rubryce „okiem eksperta” Bronisław Walas także pisze o zadaniach samorządu lokalnego  i firm prywatnych, podejmowanych dla rozwoju turystyki.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wynikami 6 edycji konkursu „Małopolskie Wektory współpracy”.

Jak zwykle prezentujemy także wybrane przedsięwzięcia, aktualnie realizowane w MISTiA. Wśród nich, chciałbym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na 3 projekty, których celem jest doskonalenie jakości usług w samorządach piętnastu gmin, oraz konferencję, podczas której zaprezentowaliśmy raport zawierający między innymi wyniki naszych badań dotyczących potrzeby  ochrony powietrza w Małopolsce.

W związku z nadchodzącym czasem urlopów – wszystkim, którzy planują wypoczynek – życzę oderwania się od codziennych obowiązków i „naładowania akumulatorów” na kolejny rok pracy. Pozostałym – tym, którzy muszą pracować – życzę sił do sprostania obowiązkom i niezazdroszczenia wypoczywającym kolegom. Dla Państwa też nadejdzie czas urlopu…

Biuletyn - 3(40)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 2(39) kwiecień 2013

Szanowni Państwo,

Nadchodzi wreszcie upragniona wiosna.  Wszyscy już chyba są zmęczeni chłodem, śniegiem i błotem. Wraz z nadejściem wiosny i wydłużaniem się dnia – zwiększa się też poziom optymizmu. Budzi się radość i nadzieja na lepszy czas.

Temat przewodni niniejszego numeru „MISTiA na Szlaku” także koresponduje z tym optymistycznym nastrojem. Dotyczy on bowiem planów związanych z nowym okresem programowania. Choć ciągle jeszcze nie wszystko jest ostatecznie zadecydowane, dużo już jednak wiadomo. Wielkość środków, zasady ich podziału, kluczowe projekty i ich relacja z planem rozwoju Regionu Małopolski – to tylko niektóre z zagadnień, o jakich piszemy na naszych łamach.

Doceniając wagę tych spraw, zdecydowaliśmy się na dokonanie kilku istotnych zmian w makiecie naszego kwartalnika. Tym razem nie zamieszczamy tradycyjnej rubryki „Wspólne sprawy Małopolski”, w której zwykle zabierał głos Pan Wojewoda i Pan Marszałek. Zrezygnowaliśmy także z rubryki „Okiem eksperta”. Wszystko to dlatego, by więcej miejsca poświęcić na zagadnienia dotyczące tematu przewodniego: nowego okresu programowania.

Zachęcam państwa także do zapoznania się artykułem Pani Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. cyfryzacji. W artykule tym mowa jest o niezwykle istotnej zmianie, jaka właśnie weszła w fazę realizacji w naszym regionie. Jest nią wprowadzenie telewizji cyfrowej i sukcesywne wyłączanie nadajników analogowych. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielki jest to skok jakościowy i jak radykalnie odmieni nasze dotychczasowe pojmowanie, czym jest telewizja.

Czekają więc nas duże zmiany i wszystko wskazuje na to, że będą to zmiany na lepsze. Wiosenny optymizm jest więc uzasadniony.

Biuletyn - 2(39)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 1(38) styczeń 2013

Szanowni Państwo,

Początek roku sprzyja podsumowaniom i namysłom nad tym, co nas czeka w wymiarze prywatnym i zawodowym. Jaki będzie ten 2013 rok? Czy ta „13” na końcu zwiastuje problemy, czy wręcz przeciwnie?

Wiemy, że dla wielu samorządów ten rok nie będzie łatwy. Dobiegający końca okres programowania oznacza zamknięcie wielu konkursów, co prowadzi do zmniejszenia strumienia środków europejskich dla gmin. Niezakończona sprawa zmian przepisów oświatowych nakazuje liczyć się z dalszymi istotnymi wydatkami na tę sferę. Są też jaśniejsze punkty. Trwają negocjacje dotyczące nowych środków. Choć nie jest jeszcze znany ich poziom – wiadomo, że nadal one będą i wiadomo, że będą niemałe. Nie będą one uruchomione w 2013 roku, lecz to właśnie w tym roku wykonane być muszą różne działania, które zaowocują większą zdolnością do absorbcji tych środków przez gminy. Wiemy już, że promowane będą projekty większe, często wykraczające poza obszar powiatu. To właśnie teraz musimy nauczyć się przygotowania i realizacji takich projektów, stworzyć mechanizmy współpracy i rozstrzygania sporów, wykreować liderów, którzy udźwigną ciężar odpowiedzialności.

Znając polską skłonność do indywidualizmów nie będzie to proste zadanie. Wierzę jednak, że samorządowcy Małopolski potrafią wzbić się ponad małostkowość i znaleźć rozwiązania słuszne z punktu widzenia interesu wspólnego.

A tymczasem nie zapominajmy, że nie mamy się czego wstydzić. Bądźmy dumni z tego, co wspólnie dokonaliśmy. Patrzmy optymistycznie. Ufajmy, że i z ewentualnymi trudnościami 2013 roku także potrafimy sobie poradzić. Tego na 2013 rok życzę wszystkim liderom samorządowym w Małopolsce i ich współpracownikom.

Biuletyn - 1(38)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 4(37) wrzesień 2012

Szanowni Państwo,

Już po raz trzeci publikujemy Ranking Gmin Małopolskich. Wśród wielu rankingów opracowywanych przez różne instytucje – ten wyróżnia się obiektywizmem wskaźników decydujących o pozycji zajmowanej przez każdą z gmin. Dzięki temu zyskuje on uznanie włodarzy gmin. Często zdarza się, że pierwsze miejsce w jakimś obszarze działania (wskaźniku) zajmuje gmina spoza czołowej dwudziestki. Tym samym doceniony zostaje wysiłek podejmowany przez samorząd tej gminy i efekt realizowanych działań. Zmiany w obrębie pierwszej dwudziestki gmin Małopolski dowodzą, że nic nie jest dane raz na zawsze i że rzeczywistość naszych gmin nieustannie zmienia się.

Zbliża się koniec obecnego okresu programowania. Dla wielu gmin był to okres niezwykle szybkiego rozwoju, szczególnie w obszarze infrastruktury i kapitału ludzkiego. Umiejętność absorbowania środków unijnych pozwoliła w wielu miejscach na dokonanie skoku cywilizacyjnego, którego efekty widoczne są w naszym Rankingu. Niestety środków do zakontraktowania w obecnym okresie programowania pozostało już bardzo niewiele, a ich ilość w kolejnym nie jest jeszcze określona. Gminy muszą więc liczyć się z przejściowym spadkiem ich wielkości. Jeśli na tę niekorzystną zmianę nałożyć wzrost obowiązkowych wydatków jst, wynikający z przekazania im kolejnych zadań bez równoczesnego przekazania środków rządowych, najbliższa przyszłość nie rysuje się optymistycznie. Tym większego znaczenia nabiera inicjatywa nowelizacji ustawy o dochodach jst, podjęta wspólnie przez korporacje samorządowe. O sytuacji finansów samorządów w Polsce pisze w tym numerze Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Mamy nadzieję, że jego głos zainicjuje w tej sprawie szerszą dyskusję na naszych łamach.

Biuletyn - 4(37)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 3(36) czerwiec 2012

Szanowni Państwo,

Tematem przewodnim tego numeru są zagadnienia oświaty. Zdecydowaliśmy się na to, bo niemal wszystkie gminy, w trosce o prawidłową realizację zadań, dokładają do subwencji oświatowej znaczne środki. Dość powszechnie krytykowany jest aktualny porządek prawny, w którym, choć samorządy są organem prowadzącym szkoły i placówki, to jednak ich niezależność decyzyjna jest mocno ograniczona i skrępowana przepisami. Lista samorządowych postulatów dotyczy zmian lub wręcz likwidacji Karty Nauczyciela. Pojawia się też postulat deregulacji oświaty. Nie brak jednak także głosów piętnujących samorządowców za postrzeganie edukacji jedynie przez pryzmat ekonomii. Obecna trudna sytuacja wynika z demografii. Z jednej strony kolejne przepisy wprowadzają obowiązki świadczenia szerszego serwisu usług, z drugiej – w szkołach jest coraz mniej dzieci.

Trudną oświatową łamigłówkę każdy samorząd usiłuje corocznie rozwiązać samodzielnie. Jednakże w ostatnim okresie pojawiły się inicjatywy mające na celu zespolenie wysiłków poszczególnych jst. Czy te inicjatywy odniosą właściwy skutek – dziś trudno ocenić.

Trzeba też pamiętać, że ludzie są różni. Jedni z troską pochylają się nad najsłabszymi, inni marzą o rynkowym uwolnieniu oświaty i samoregulacji systemu. Nie brakuje także i tych, którzy przy okazji koniecznych reform myślą tylko o własnym interesie politycznym lub uciekają w demagogię.

W tym numerze publikujemy teksty, które – choć być może zawierają kontrowersyjne treści – jednak zmuszają do zastanowienia się i brania pod uwagę także tych argumentów, które dotychczas nie przychodziły nam do głowy. Proponujemy także rozwiązania, które mogą ułatwić samorządom rozwiązywanie oświatowej łamigłówki...

Biuletyn - 3(36)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 2(35) kwiecień 2012

Szanowni Państwo,

W 1989 roku, na fali euforii ze świeżo odzyskanej wolności, obserwowaliśmy niezwykłe „pospolite ruszenie”. Mieszkańcy wspierali nowo konstytuujące się samorządy. Zniknął podział na „my” i „oni”.

Z biegiem lat opadł entuzjazm, pojawiły się podziały. Od władz samorządowych mieszkańcy oczekują dziś profesjonalizmu i skutecznego dbania o interes i rozwój miasta, czy gminy. Na co dzień nie angażują się w sprawy publiczne. Pojawiło się także nowe zjawisko. Coraz częściej grupy mieszkańców aktywizują się nie „za czymś”, ale „przeciwko czemuś”, bo np.: „maszt telefonii komórkowej jest potrzebny, ale nie może stać koło mego domu”, „spalarnia śmieci jest koniecznością, ale powinna być zlokalizowana w sąsiedniej gminie”.

Niestety, nie dopracowaliśmy się umiejętności rozwiązywania tego typu problemów. Nie nauczyliśmy się prowadzenia dialogu, wyjaśniania trudnych spraw, prezentowania opinii.

Mieszkańcy często wykluczają się, nie uczestnicząc w wyborach, nie obserwując posiedzeń Rady, nie czytając projektów i przyjętych już uregulowań prawa lokalnego. Jednocześnie, jak pokazują badania przeprowadzone przez MISTiA na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, mieszkańcy oczekują ich upodmiotowienia i włączenia w proces decyzyjny.

Inicjatywa ustawodawcza Pana Prezydenta stara się stworzyć mechanizm wymuszający partycypację społeczną. Nie można jednak lekceważyć głosów płynących z samorządu o tym, jak bardzo wydłużą się procedury podejmowania decyzji, jak skomplikuje się proces uzgodnień i jakie inne niebezpieczeństwa niesie proponowana zmiana. Coraz wyraźniej jednak widać, że dyskusja o uczestnictwie obywateli w życiu społecznym i publicznym jest konieczna. Im szybciej uda nam się taki dialog uruchomić na najniższym szczeblu – tym lepiej.

Biuletyn - 2(35)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 1(34) styczeń 2012

Szanowni Państwo,

Minął kolejny rok, w którym kwartalnik „MISTiA na Szlaku” gości u Państwa. Początek roku sprzyja podsumowaniom. Rok 2011 był dobrym rokiem dla samorządu. Województwo Małopolskie przyjęło nową strategię rozwoju. Wiele gmin swoje strategie odnowiło, wpisując w nie cele, których osiągnięcie wymaga roztropności rządzących i wsparcia finansowego (często funduszami unijnymi

W minionym roku wybraliśmy nowy parlament. Znalazło się nim wiele nowych osób, także z Małopolski. Ustabilizowana scena polityczna okazała się nie być aż tak bardzo „zabetonowana”, jak sądziło wielu z nas. Mamy nowy rząd. Czy będzie on bardziej sprawny i skuteczny od poprzedniego – czas pokaże. Zmiany w rządzie pociągnęły za sobą zmiany w regionie. Powrócił do nas po kilku latach nieobecności na tym stanowisku – Pan Wojewoda Jerzy Miller. Jestem przekonany, że tak jak poprzednio, również teraz, będzie on chętnie współpracował z samorządowcami Małopolski, wykorzystując swe bogate doświadczenie. Odchodzącemu ze stanowiska Wojewody, Stanisławowi Kracikowi, który sam przecież wywodzi się ze środowiska samorządowego, składamy serdeczne podziękowaniem za pracę i wielkie zrozumienie dla roli samorządu terytorialnego. Dziękujemy także za zainteresowanie naszym Instytutem i wspieranie nas w codziennej pracy.

Przed nami rok 2012. Choć na europejskim niebie pojawiają się chmury – jestem optymistą. Wierzę, że z wielkiej chmury – mały deszcz. Optymizm swój opieram na przeświadczeniu, że Polacy w sytuacjach trudnych mobilizują się i są gotowi podjąć wielki wysiłek, by pokonać przeciwności.

Takiej skuteczności w działaniu, która przynosi dobro – życzę Państwu w Nowym Roku

Biuletyn - 1(34)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 4(33) wrzesień 2011

Szanowni Państwo,

Niebawem wybierać będziemy posłów i senatorów. Tych ostatnich po raz pierwszy w okręgach jednomandatowych. Czy nowy mechanizm sprawdzi się w warunkach polskich? Czy system ten – jak twierdzą jego krytycy – preferować będzie ludzi bogatych, przebojowych, myślących jedynie o swej korzyści, czy też – jak mówią zwolennicy – odpolityczni tę Izbą, uczyni ją bardziej kompetentną i niezależną? Są kraje, w których wybory w okręgach jednomandatowych są standardem i bardzo dobrze sprawdzają się – wyborca wie, na kogo głosuje, a zwycięzcą jest osoba, która zdobyła najwięcej głosów. Mniejsze znaczenie mają układy wewnątrzpartyjne i kolejność na listach, ale też większa jest odpowiedzialność tych, którzy zostają wybrani. Bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów, a zwłaszcza Prezydenta RP pokazują, że Polacy wolą głosować na osobę, a nie na listę. Czy tak będzie i w tych wyborach – pokaże frekwencja.

Jak zwykle nie brakuje malkontentów, mówiących „mój głos nic nie znaczy”. Każdy głos ma znaczenie i żaden nie jest zmarnowany. Nadal wielu Polaków nie wyzwoliło się z nawyków przeszłej epoki, w której wszyscy powinni myśleć jednakowo, a tych nieprawomyślnych należało „uciszyć”. Dzisiaj wiemy, że to właśnie różnorodność jest siłą napędową rozwoju. Dlatego należy i trzeba myśleć niezależnie, bronić swych racji i poglądów. Głosujmy na ludzi kompetentnych, doświadczonych, twardo stąpających po ziemi. Każdy powinien głosować, nawet wówczas, gdy jest zniesmaczony zachowaniem polityków. Zapewne nigdy nie znajdziemy polityka idealnego. Szukajmy więc takiego, który jest najbardziej zbliżony do naszego ideału i na niego oddajmy swój głos. To właśnie od nas zależy, jaka będzie Polska przez najbliższe 4 lata.

Biuletyn - 4(33)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 3(32) czerwiec 2011

Szanowni Państwo,
Kilka dni temu minęła kolejna rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Z tej okazji obchodziliśmy Święto Samorządu Terytorialnego. Już niedługo obchodzić będziemy też Święto Małopolski. To radosne święta. Przypominają o tym, co udało się, co było i nadal jest sukcesem Polaków. Z tej okazji powiedziano już wiele. Padały bardzo wzniosłe i uroczyste słowa. Zbieraliśmy liczne pochwały.
Gdy myślę o tamtym czasie, to przede wszystkim przypominam sobie ogromny entuzjazm, który był udziałem wszystkich. Wola wprowadzania zmian, porządkowania życia publicznego, wprowadzania mechanizmów demokratycznych – była powszechna wśród osób pełniących różne funkcje. Nikt nie liczył czasu, nie pytał o wysokość diet. Wszyscy pracowali z całych sił. Później nadeszły podziały, różnice zdań i rozbicie na wiele odłamów. To także był znak demokratycznych przemian, jakie dokonywały się w kraju. Wolno już było się różnić.
Takie święta, to dobry powód, by na moment zatrzymać się i spojrzeć wstecz. W codziennej pogoni za umykającym czasem, w wyścigu z kolejnymi obowiązkami – rzadko mamy okazję przystanąć. Wspomnieć, jacy byliśmy i jak działaliśmy dwadzieścia lat temu. Warto też zatrzymać się, by skonstatować, jak wielką drogę przebyliśmy. Jak diametralnie odmieniła się nasza Ojczyzna w ciągu tego czasu.
Mamy z czego być dumni w przededniu polskiej prezydencji. Polska prezydencja może wnieść dużo dobrego. Koniecznie jednak musimy wrócić do owej spontaniczności, jaka towarzyszyła nam wówczas i z podobnym zapałem „robić swoje”. Każdy ma do zrobienia coś dobrego dla siebie, dla swych najbliższych, dla swej firmy, dla małej ojczyzny, a tym samym dla Polski i dla Europy.

Biuletyn - 3(32)'MISTiA na Szlaku'

Edycja podkarpacka

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 2(31) kwiecień 2011

Szanowni Państwo,
W poprzednim numerze naszego kwartalnika pożegnaliśmy Krzysztofa Lipskiego. Dziś prezentuję się Państwu jako Jego następca, bowiem 15 lutego br. zostałem powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu.
Jestem pedagogiem o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Przez 18 lat pracowałem jako wychowawca w domu dziecka. W 1980 roku związałem się z „Solidarnością” pełniąc różne funkcje. Wtedy, z ramienia Związku prowadziłem kluczowe negocjacje z Ministrem Edukacji Narodowej. Brałem również udział w tworzeniu Ustawy o systemie oświaty. Od 1989 r. byłem dyrektorem Wydziału Wychowania i Opieki w Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Z FRDL MISTiA jestem związany od 1993 r., początkowo kierowałem Ośrodkiem Szkoleniowym, a następnie (przez 12 lat) byłem Zastępcą Dyrektora Instytutu. Jestem autorem i współautorem wielu szkoleń, seminariów, projektów itp. Byłem między innymi członkiem Zespołu Zarządzającego w największym w Polsce programie szkoleniowym dla administracji samorządowej, realizowanym w ramach PAOW. Jestem Członkiem Małopolskiej Rady Edukacji, Zastępcą Członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna przy Ministrze Rozwoju Regionalnego oraz Wiceprzewodniczącym Polskiej Federacji Klubów i Centrów UNESCO.
Za swój największy sukces uważam to, że udało mi się zmienić postawy, rozwinąć wiedzę i umiejętności ludzi, na rzecz których pracowałem. O znaczeniu i wartości tych zmian najlepiej zaświadczają postawy życiowe moich byłych wychowanków i obecna pozycja osób, które szkoliłem.
A prywatnie: mieszkam pod Krakowem. Mam wspaniałą żonę, która jest świetnym kumplem w zabawie i ostoją w sytuacjach trudnych. Lubię egzotyczne podróże i swój ogród.

Biuletyn - 2(31)'MISTiA na Szlaku'

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 1(30) styczeń 2011

Szanowni Państwo,
We wszystkich dotychczas wydanych numerach naszego kwartalnika „Na Szlaku” w tym miejscu drukowane było „słowo od wydawcy” pióra Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora Instytutu.
W ostatnim numerze, Jego tekst kończył się słowami: „Następny raz spotkamy się na tych łamach już po wyborach samorządowych. Niech ich wyniki będą dowodem dojrzałości naszej demokracji.”
Czytając wówczas te słowa, nikt z nas nie przewidywał, że następnego spotkania z Krzysztofem na tych łamach już nie będzie…

Biuletyn - 1(30)'MISTiA na Szlaku'

Kwartalnik "MISTiA na Szlaku" - numer 5(29) październik 2010

Szanowni Państwo,
To nie złudzenie… nasz kwartalnik przełamał barierę monochromatyczności. Od bieżącego numeru będziecie Państwo otrzymywali „na Szlaku” w kolorze i zmienionym układzie graficznym. Tyle, jeśli chodzi o formę… a treść? Mam nadzieję, że pozostanie na wysokim poziomie i nadal będziemy prezentować opinie i stanowiska, informować o istotnych wydarzeniach w regionie a także o wydarzeniach i naszych planach.
Od lat głosimy zasadę, że doskonałym sposobem uczenia się jest twórcze korzystanie z dobrych przykładów i doświadczeń innych. Dlatego też, staramy się promować, m.in. poprzez organizację konkursów (a od niedawna również Rankingu Gmin Małopolski), dobre praktyki i ludzi, ale również instytucje i organizacje, których działalność przyczynia się do rozwoju samorządów i samorządności. W sierpniu ogłosiliśmy wyniki konkursu „Małopolskie Wektory Współpracy” (gratulacje dla Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu!) a 18 września upubliczniliśmy Ranking Gmin Małopolski, którego pierwszym laureatem okazały się Niepołomice. Wydaje się, że Ranking, ze względu na wiarygodność i obiektywność kryteriów (opartych na oficjalnych danych statystycznych) będzie kapitalnym punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju gmin. Szczegółowe wyniki prezentujemy na naszej stronie www.mistia.org.pl/ranking.
Tam publikujemy również raport z ogólnopolskich badań „Bariery rozwoju samorządu” przeprowadzonych w czerwcu br. Wnioski zostały przekazane do Senatu RP i Kancelarii Prezydenta RP, gdzie – jak nas zapewniono – będą uwzględniane w debatach o przyszłości samorządu.
Następny raz spotkamy się na tych łamach już po wyborach samorządowych. Niech ich wyniki będą dowodem dojrzałości naszej demokracji.


Biuletyn - 5(29)'MISTiA na Szlaku'

 

 

 

Strona zmodyfikowana: 28/10/2014