Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Tytul 
Badanie opinii mieszkańców na temat kierunków rozwoju Gminy Zabierzów 
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy 
Strategia poprawy jakości usług edukacyjnych dla gmin należących do Związku Międzygminnego w Proszowicach 
Wykorzystanie przez JST potencjału intelektualnego nauczycieli wypadających z zawodu w latach 2011 i 2012 
Audyt Oświaty w Mieście i Gminie Szczawnica 
Analiza dostępności usług publicznych w województwie małopolskim wraz z identyfikacją i delimitacją obszarów strategicznej interwencji 
Badanie ewaluacyjne: Los absolwentów szkoleń Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w latach 2008-2010 
Audyt Oświaty w Cieszynie 
Audyt Oświaty w Gminie Brzeszcze 
Audyt Oświaty w Gminie Wadowice 
Rola samorządności w budowaniu kapitału społecznego 
Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? 
Wsparcie eksperckie dla UM Stalowa Wola przy opracowywaniu systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych i funkcjonowania urzędu 
Przeprowadzenie badań satysfakcji i opinii z pracy urzędów samorządowych (9 jednostek samorządu terytorialnego) 
Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ 
Badanie barier rozwoju samorządu w Polsce 
Aktualizacja diagnozy społeczno – gospodarczej Powiatu Tarnowskiego 
Zapotrzebowanie na pracowników 2010/11 w powiecie gorlickim 
Diagnoza potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Babice 
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY: peryferia czy centra aktywności kulturalnej?  
MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY II - diagnoza na podstawie trzech powiatów 
Diagnoza sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie miechowskim 
Szanse i bariery w procesie federalizacji organizacji trzeciego sektora 
Gminny program opieki nad zabytkami dla gminy miejskiej Kraków na lata 2009-2012 
Katalog zabytków gmin Bochnia, Drwina, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa i Szczurowa 
ABC EWALUACJI - profesjonalizacja małopolskich jednostek samorządu terytorialnego 
Katalog obrzędów i tradycji dla obszaru gmin Bochnia, Drwina, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa oraz Szczurowa 
Badanie dotyczące kompetencji językowych i potrzeb w tym zakresie wśród przedsiębiorców w Małopolsce 
Badania stanu i potrzeb kultury oraz analiza SWOT kultury w Gdyni 
SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH  
Monitoring Wojewódzkiego Programu Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego Małopolski 
PROJEKT BADAWCZY: AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW A POZIOM ŻYCIA W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2005 r. 
MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY - diagnoza na podstawie analizy wybranych powiatów 
Badania efektywności funkcjonowania instytucji kultury w Gdańsku 
Badanie opinii: Nowa polityka czynszowa gminy (UM Tarnów) 
Możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego realizacji zadań publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
Stan rozwoju demokracji lokalnej w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
|< << 1 z 1  >> >|