Zaloguj  
Nowa strona !!!
  Dzisiaj jest
24 sierpnia, czwartek

Tytul 
friendly citites-cities for all 
Tim 
Możemy Więcej 3 - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców 
5 urzędów na 5 - doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji 
Nowoczesne Zarządzanie Publiczne 
Beskidzka Akademia Samorządowa 
Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw 
Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Centrum Edukacji Małopolskich Organizacji Pozarządowych w Krakowie 
Projekt „transFAIR” 
Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu 
Systemowy Projekt Sieciowy Euroregionu Karpackiego 
E-RACE+: Europejska Analiza Porównawcza Przedsiębiorstw (E-RACE+: European Rational Analysis of Vulnerable Enterprises) 
Projekt: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. 
Sieć MOWES – Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie 
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 
Możemy więcej II. Program reintegracji społecznej i zawodowej w powiatach: dąbrowskim, gorlickim i tarnowskim. 
Przejrzysta Polska 
Moja firma też jest Kobietą! 
Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw 
Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych - Menedżer Projektu 
Zostań małopolskim przedsiębiorcą II 
„Zarządzanie rozwojem agroturystyki w regionie – Karpaty Ukraińskie i Stanica Ługańska”  
Przemoc domowa - procedury postępowania 
Ośrodek doradczo-szkoleniowy dla NGO realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 
Akademia Menadżera Projektu 
Aktywny senior znawcą kultury i dziedzictwa Małopolski 
Małopolski Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krakowie 
Zostań małopolskim przedsiębiorcą 
Jak ograniczać zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego - dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania 
Nie bójmy się federalizacji 
Przejrzysta Ukraina 
Centrum doradczo-szkoleniowe dla NGO 
Szkoła przyciągania inwestycji dla wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej 
Małopolska Akademia Aktywnego Seniora 
Jestem obywatelem - kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodziezy na Ukrainie 
ProBonus 
Przejrzysta Polska 2008 
Integracja - europejski kierunek rozwoju Ukrainy 
Małopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego dla NGO 
Metropolitan Network 
Przejrzysta Polska 
Enterprising Exchange Academy 
Akademia Samorządowa nad brzegami Dniestru 
Integracja – europejski kierunek rozwoju Czarnogóry 
Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym 
Wzoruj się na najlepszych - Bank Dobrych Praktyk 
Projekt: "Młodzi Polacy we wspólnej Europie" 
Projekt szkoleniowy: "Cykl szkoleń na temat Unii Europejskiej oraz funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych" 
|< << 1 z 4  >> >|