Slider

Podręczniki szkolne w nowej formule – procedura, finansowanie, rozliczanie – zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych)

Data i miejsce: 5 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

Termin zgłoszenia do: 29 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy urzędów gmin zajmujący się sprawami oświaty oraz finansami przeznaczanymi na realizację zadań oświatowych. Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy z zakresu prawidłowego przygotowania organizacyjnego  i finansowego gmin oraz podległych im szkół podstawowych do nowych zasad dotyczących podręczników szkolnych , z uwzględnieniem kolejnej nowelizacji przepisów.

Prowadzący:  specjalista prawa oświatowego, doświadczony wykładowca i praktyk, od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca
i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program:

 1. Specyfika rozwiązań dotyczących obrotu podręcznikami szkolnymi
 2. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
 3. Tryb zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz uczniów oddziałów gimnazjum
 4. Naliczanie wnioskowanej dotacji, w tym na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 5. Mechanizm finansowy – dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
 6. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
 7. Zmiany w rozliczeniu wykorzystania dotacji i zwrot dotacji niewykorzystanej
 8. Specyfika obliczania i rozliczania 1% kosztów realizacji zadania
 9. Ograniczenie możliwości obrotu podręcznikami przez szkoły
 10. Okres przejściowy wdrażania nowych rozwiązań
 11. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 22.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów