Slider

Podatek VAT w samorządzie w 2019 roku z uwzględnienie istotnych wprowadzonych i planowanych zmian

Data i miejsce: 24 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

Termin zgłoszenia do: 17 kwietnia 2019 r.

Adresaci: skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek, oraz wszystkie osoby, które będą obowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce. W kompleksowy i praktyczny sposób przedstawione zostaną wprowadzone i planowane zmiany, sposób rozliczania sprzedaży i zamiany nieruchomości, użytkowania wieczystego, podatku VAT w projektach UE oraz kwalifikowania
i rozliczania podatku.

Uczestnicy poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez wiedzieli jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian.

Prowadzący: praktyk, ekspert w zakresie podatku VAT,  doradca jednostek samorządowych, absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, kwalifikowania podatku VAT
w projektach UE,
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

program:

 • Planowane zmiany na 2019 dotyczące rozliczeń podatku VAT
  – Podzielona płatność i odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowe płatności za pomocą split payment
  – Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów
  – Czarna i biała lista podatników – obowiązki podatnika
  – JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian
  – Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
  – Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  – Zmiana stawek podatkowych – Wiążąca Informacja Stawkowa.
  – Inne drobne zmiany
 • Sposób kwalifikowania i opisywania faktur zakupowych pod względem prawa do odliczenia podatku VAT
 • VAT należny przy sprzedaży nieruchomości, zamianie, przekazaniu
 • Dotacje UE oraz wkład mieszkańców, – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów
  – Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  – Odnawialne źródła energii
  – Woda, ścieki wraz z przyłączami
 • Kwalifikowalność podatku VAT w projektach UE oraz VAT należny od dotacji.
 • Opłaty za użytkowanie wieczyste, – kiedy opodatkowane?
 • „Odwrotne obciążenie”, – do kiedy i jak rozliczać? (dokumentowanie naliczenia i ewentualnego odliczenia
  w tym określenie obowiązku podatkowego)
 • Darowizny, – kiedy jeszcze darowizna a kiedy już np. sponsoring
 • Konkursy, festyny i inne, – kiedy VAT a kiedy nie
 • Remont, modernizacja, termomodernizacja a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Inne zagadnienia poruszane przez uczestników.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 10.04.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów