+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Podatek VAT czy PCC – jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku TSUE? Regulacje krajowe czy unijne, które stosować i w jakich przypadkach?

data i miejsce: 4 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz inne osoby zajmujące się na co dzień obrotem nieruchomościami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prawidłowego rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2018 roku oraz po wyroku TSUE
 • praktyczne wykorzystanie przepisów prawa podatkowego w codziennej pracy dotyczącej prawidłowego rozliczania podatku VAT w przypadku zbycia, nabycia, dzierżawy czy przekształcenia nieruchomości
 • wskazanie zasad stosowania zwolnienia jak i stawek podatkowych
 • wskazanie zasad dokonywania odliczeń przy nabyciu nieruchomości, dzierżawy czy użytkowania wieczystego
  z uwzględnieniem najnowszego stanowiska M.
 • inwestycje w nieruchomości – czy można odliczyć podatek VAT, kiedy i na jakich zasadach? – wyjaśnienie
 • wskazanie najnowszych stanowisk na podstawie orzecznictw ETS, wyroków Sądów Administracyjnych oraz interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących nieruchomości.

prowadzący: specjalista z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rozliczania projektów UE, monitoringu, rozliczania i kontroli projektów UE, podatku VAT w jst oraz podatku VAT w projektach UE, trener i doświadczony wykładowca z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

program:

I. Zmiany w podatku VAT od 2017 r. i 2018 r związane z nieruchomościami
II. Kiedy można zastosować regulacje unijne a kiedy krajowe
III.
Zasady rozliczania podatku VAT dotyczące obrotu nieruchomościami oraz prawidłowe rozpoznanie momentu podatkowego

 • Stawka 23% – w jakich przypadkach?
 • Przypadki wyboru stawki 23% i zwolnienia
 • Teren zabudowany i niezabudowany, tereny budowlane – w świetle najnowszych orzeczeń sądów
 • Dostawy budynków i budowli związanych trwale z gruntem. Zasiedlenie nieruchomości po raz pierwszy
  i kolejne zasiedlenia stanowisko TSUE z listopada 2017r. – kiedy podatek VAT a kiedy PCC?
 • Ulepszenie budynku, budowli – stawka podatku przy sprzedaży
 • Najem, dzierżawa nieruchomości, media – zasada opodatkowania
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości – zasady rozliczania
 • Nieodpłatne przekazanie nieruchomości a podatek VAT
 • Służebność gruntowa w świetle ustawy o podatku VAT
 • Wywłaszczenie za odszkodowaniem w świetle ustawy VAT
 • Zbycie a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • Zamiana nieruchomości w świetle podatku VAT
 • VAT od szczególnych czynności:

– reklama zamieszczana na budynku

– usługi porządkowe

– zaliczki na poczet czynszu najmu i dostawy mediów

 • Otrzymanie zaliczki, przedpłaty, rat i zadatku a moment opodatkowania.
 • Wadium przy sprzedaży budynku, budowli, gruntów – kiedy wadium a kiedy już zaliczka
 • Odwrotne obciążenie. Zasady rozliczania podatku VAT przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych. Nabywca – dostawca
 • Termomodernizacja budynków pokrywana z dofinansowania oraz z własnych środków – na co zwrócić uwagę?
  IV. Odliczanie VAT naliczonego związanych z nieruchomościami
 • Odliczenie podatku naliczonego
  • zasady odliczania podatku VAT
  • częściowe odliczenie podatku naliczonego, wskaźnik struktury sprzedaży art. 90 i preproporcja VAT art. 86 ust. 2a-2h
 • Korekta odliczeń podatku VAT – kiedy roczna, 5 lat, 10 lat
  V. Najnowsze interpretacje, wyroki NSA, WSA, TSUE
  VI.
  Panel dyskusyjny.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 20.09.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje:materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 27 września 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl