+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Pierwsza sesja rady jednostki samorządu terytorialnego po wyborach na okres kadencji 2018-2023 – zadania i obowiązki związane z przygotowaniem, prowadzeniem i udziałem w sesji

12 listopada 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnymi wyborami samorządowymi na okres kadencji 2018-2023,   mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego pozyskają Państwo wiedzę dotyczącą profesjonalnego przygotowania i prowadzenia pierwszej sesji rady jednostki samorządu terytorialnego.

ADRESACI:

Radni,  sekretarze oraz pracownicy biur rad wykonujący szczególne zadania związane
z przygotowaniem i obsługą  pierwszej sesji po wyborach na okres kadencji 2018-2023. 

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie – cecha wyborów samorządowych
 2. Kadencja organu stanowiącego i wykonawczego
 3. Zasada ciągłości organu wykonawczego
 4. Zasada obrad i głosowań w kadencji 2018-2023 (transmisja, jawność, utrwalanie, udostępnianie)

5 .Etapy związane z przygotowaniem sesji przez pracowników biura rady

 1. Porządek I sesji (obowiązkowe elementy sesji)
 2. Rola seniora w prowadzeniu sesji
 3. Mandat radnego, a istota ślubowania radnych i wójta
 4. Obowiązki i uprawnienia radnych
 5. Obowiązujące zasady antykorupcji w działaniu radnego
 6. Zasada i tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady
 7. Wybór komisji oraz przewodniczących komisji statutowych
 8. Wybór komisji oraz przewodniczących komisji obligatoryjnych (komisja rewizyjna, komisja skarg, wniosków i petycji)
 9. Problematyka oświadczeń majątkowych nowo wybranych radnych
 10. Zasada wyposażania i rozliczania radnych ze składników majątkowych przekazanych na czas wykonywania mandatu radnego (telefony, komputery, itp.).
 11. Pytania uczestników szkolenia.KORZYŚCI:
 • Pozyskane wiedzy nt. zadań i obowiązków radnych i pracowników biura obsługi rady do przeprowadzenia pierwszej sesji
 • Poznanie istotnych zmian w zasadach wyboru i obrad sesji organu stanowiącego, ukonstytuowania się rady, skutkach złożenia lub nie złożenia ślubowania, sposobu
  i technik głosowania, transmisji, jawności głosowania i jej ograniczenia
 • Pozyskanie wiedzy nt. obowiązków i uprawnień radnych a także obowiązujących ich zasad antykorupcyjnych
 • Uzyskanie pakietu materiałów szkoleniowych
 • Możliwość konsultacji z trenerem problemów dotyczących omawianego tematu.

 

PROWADZĄCA:

prawnik i ekonomista, doświadczony specjalista i praktyk z zakresu  prawa samorządowego i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej oraz szkoleń adresowanych do radnych i pracowników biur rad w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 29.10.2018 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5.11.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. szkoleń: e-mail: szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44

Karta zgłoszenia