Slider

Organizacja i finansowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych, do szkół po zmianach wprowadzonych ustawą Prawo oświatowe

15 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA 

Szanowni Państwo,

organizowanie dowozu uczniów do szkół, jako zadanie gmin nierzadko nastręcza sporo problemów. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, podczas którego poznają Państwo procedurę organizacji dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych.

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin, zespołów obsługi oświaty i inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.

PROGRAM:

  1. Doprecyzowanie zakresu zadania zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi
  2. Możliwości gmin w zakresie rozszerzenia realizacji zadania poza normy ustawowe
  3. Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych
  4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół
  5. Procedura organizacji dowozu przez gminę
  6. Procedura zwrotu kosztów dowozu rodzicom ucznia
  7. Najczęstsze uchybienia w świetle orzecznictwa i rozstrzygnięć RIO
  8. Odpowiedzi na pytania, dyskusja

KORZYŚCI:

nabycie praktycznych zastosowania przepisów do stworzenia procedur w zakresie organizowania i finansowania dowozu uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia celowości wydatków w świetle obowiązujących norm prawnych. Opracowanie dokumentacji związanej z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów.

PROWADZĄCY: 

specjalista z zakresu prawa oświatowego, od dziewiętnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu  zarządzania szkołami, wykładowca na szkoleniach o tematyce oświatowej, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2 lipca 2019 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 8 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie. 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów