Slider

Opłaty za usługi wodne z uwzględnieniem opłaty retencyjnej

3 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie tematyki dotyczącej opłat za usługi wodne z Prawa wodnego. Uzyskana wiedza będzie przydatna przede wszystkim dla podmiotów, którym naliczono opłaty, np. za pobory wód, odprowadzanie ścieków (przedsiębiorstwa wodociągowe, gminy), jak i dla pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się naliczaniem opłaty retencyjnej.

ADRESACI:

Pracownicy jst zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych.

PROGRAM:

 1. Organy w sprawach gospodarowania wodą – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą.
 2. Powszechne korzystanie z wód – przedstawienie tej problematyki.
 3. Zwykłe korzystanie z wód – omówienie tego zagadnienia.
 4. Szczególne korzystanie z wód i usługi wodne – omówienie tych pojęć, z uwzględnieniem problematyki zmniejszenia naturalnej retencji.
 5. Usługi wodne – omówienie tego pojęcia z przykładami.
 6. Istota opłat za usługi wodne – ogólne przedstawienie problematyki opłat za usługi wodne.
 7. Opłata stała – przedstawienie sposobów wyliczenia opłaty stałej.
 8. Opłata zmienna – omówienie tej instytucji prawnej i wskazanie na sposób wyliczenia.
 9. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – omówienie zagadnienia.
 10. Reklamacje – omówienie możliwości kwestionowania naliczonej opłaty.
 11. Decyzję wystawiane z powodu braku zapłaty opłaty – omówienie trybu postępowania
  w przypadku braku zapłaty naliczonej opłaty.
 12. Zwolnienia z opłat – wskazanie na ulgi w tym zakresie.

KORZYŚCI:

 • zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne,
 • Pozyskanie wiedzy na temat  sposobów wyliczenia opłaty stałej i zmiennej,
 • Zdobycie informacji dotyczących reklamacji i zwolnienia z opłat.

 PROWADZĄCY: JAROSŁAW DOLNY

Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej – samorządowej
i rządowej, mający szerokie doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  20 maja 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 27 maja 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia  Agnieszka Majewska-Siwek  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów