+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Okresowe oceny kwalifikacyjne w jednostkach samorządowych

data i miejsce: 14 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: osoby pełniące funkcje kierownicze, pracownicy działów kadr w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: ustawa o pracownikach samorządowych w sposób istotny modyfikuje dotychczasowy system dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych. Stosowanie obowiązujących przepisów umożliwi w jednostkach samorządowych prawidłowe dokonywanie ocen kwalifikacyjnych przez osoby pełniące funkcję kierownicze w jednostkach.

prowadzący: ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

 

program:

 • Zakres okresowej oceny kwalifikacyjnej
 • Katalog pracowników podlegających ocenie
 • Obowiązki bezpośredniego przełożonego w zakresie oceniania pracowników samorządowych,
 • Terminy przeprowadzania oceny

– termin przeprowadzenia pierwszej oceny

– termin przeprowadzenia kolejnej oceny

 • Stosowane kryteria oceny

– obowiązkowe

– uznaniowe

 • Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej
 • Rozmowa oceniająca, w tym  najczęściej popełniane błędy
 • Zawiadomienie o ocenie
 • Tryb odwoławczy od dokonanej oceny
 • Skutki dokonania negatywnej oceny pracownika,
 • Zakres czynności związanych z przeprowadzeniem oceny – obowiązująca dokumentacja
 • Wykorzystanie przeprowadzonych ocen w dalszej pracy:

– korzyści dla pracodawcy

– korzyści dla pracownika

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 31.10.2018, cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 7 listopada 2018

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl