Slider

Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie specustawy

Kraków, 25 kwietnia 2019 r., 10:00 – 15:00

Rzeszów, 24 kwietnia 2019 r., 10:00 – 15:00

ADRESACI:

Pracownicy starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich ustalający odszkodowania, pracownicy urzędów miast
i gmin oraz zarządów dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich
i krajowych (GDDKiA).

  PROGRAM:

  1. Podstawy prawne odszkodowań.
  2. Wszczęcie postępowania. Dokumentacja niezbędna.
  3. Strony postępowania: strony nieznane, kurator spadku, depozyt sądowy.
  4. Odszkodowanie a:

          – użytkowanie wieczyste,

          – ograniczone prawa rzeczowe,

          – hipoteka,

          – lasy .

  1. Warunki zawarcia ugody administracyjnej.
  2. Powołanie biegłego.
  3. Analiza przepisów dotyczących wyceny.
  4. Protokół z weryfikacji operatu -dopuszczenie dowodu.
  5. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego i co dalej?
  6. Decyzja

 KORZYŚCI:

– ugruntowanie wiedzy dotyczącej odszkodowań „drogowych”,

– nabycie umiejętności weryfikacji operatów szacunkowych,

– poznanie warunków zastosowania ugód administracyjnych,

– poznanie warunków przekazania ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego.

PROWADZĄCY:

rzeczoznawca majątkowy, pracownik samorządowy – problematyką odszkodowań zajmuje się
od ponad 20 lat. Posiada wiedzę i doświadczenie w omawianej tematyce. Na bieżąco śledzi orzeczenia, komentarze i opinie w zakresie postępowań odszkodowawczych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami  i obrotu nieruchomościami rolnymi.

 

MIEJSCE SZKOLENIA:

Kraków, siedziba Ośrodka, ul. Floriańska 31

Rzeszów, siedziba Ośrodka, ul. Kolejowa 1

 

 CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

 Dla osób, które zgłoszą się do:
10.04.2019 r. (Rzeszów),
11.04.2019 r. (Kraków)

cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.).

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: zł brutto.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Kraków: do 18 kwietnia 2019 r.

Rzeszów: do 17 kwietnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy
do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów