+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Ochrona danych osobowych w pracy Radnych oraz Biura Rady

12 grudnia 2018, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. ochrony danych osobowych w pracy Radnych oraz Biura Rady. Udział w niniejszym szkoleniu jest okazją poznania obowiązujących przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i pozyskania wiedzy, której znajomość jest niezbędna zarówno Radnym w pełnieniu ich mandatu radnego oraz pracownikom Biura Rady.

ADRESACI:

Radni oraz pracownicy Biura Rady odpowiedzialni za bezpieczeństwo informacji.

PROGRAM:

 1. Instytucja Inspektora Ochrony Danych Osobowych – regulacje prawne, możliwości, tryby powołania. Wytyczne w sprawie inspektorów ochrony danych osobowych przygotowane przez Grupę Roboczą 29 jako podstawa dokonania przez podmioty analizy pozycji IOD, czasu pracy i jego zadań
 2. Nowe obowiązki informacyjne na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (art. 12, 13 i 14 Rozporządzenia)
 • Jak realizować obowiązek informacyjny po 25.05.2018?
 • Jakie obowiązki ma ADO, a jakie IOD (inspektor ochrony danych) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego?
 • Jak prawidłowo konstruować klauzule informacyjne
 • Realizacja klauzul informacyjnych przez Biuro Rady
 • Sesje rady a klauzule informacyjne
 1. Procedura realizacji uprawnień osób fizycznych, a zadania IOD. Wnioski osób fizycznych o prawo dostępu do danych osobowych
 2. Monitoring wizyjny, nagrywanie sesji rady
 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych art. 6 i art. 9 RODO , prawidłowe konstruowanie podstaw prawnych
 4. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 5. Ocena skutków dla ochrony danych i jej elementy. Kto zobowiązany jest do jej sporządzenia?
 6. Naruszenia ochrony danych osobowych, w jaki sposób zrealizować obowiązek notyfikacyjny po 25.05.2018 r. Procedura zgłoszenia naruszeń jako dokumentacja ochrony danych
 7. Powierzenie danych osobowych
 8. Rejestr czynności przetwarzania. Rejestr kategorii przetwarzania. Praktyka tworzenia
 9. Udostępnianie informacji publicznych
 10. Pytania i odpowiedzi.


KORZYŚCI:

 • poznanie obowiązujących przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i pozyskanie wiedzy, której znajomość jest niezbędna w wykonywaniu mandatu radnego i pracownikom biura rady.
 • Pozyskanie wiedzy nt. naruszenia przepisów ochrony danych osobowych oraz procedury zgłoszenia naruszenia przepisów
 • Uzyskanie obszernych materiałów szkoleniowych przydatnych w pracy radnych
 • Możliwość konsultacji z trenerem problematycznych kwestii dotyczących omawianego tematu.

PROWADZĄCA:

radca prawny specjalizujący się w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Koordynatorka zespołów wdrażających RODO w JST i jednostkach podległych (w tym samorządowych instytucjach kultury), a także instytucjach prywatnych i organizacjach pozarządowych. Prowadziła wiele szkoleń dla radnych.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 28.11.2018 r., cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 5.12.2018 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. szkoleń: e-mail: szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44

Karta zgłoszenia

Font Resize
Kontrast Tytułów